Диплом УНУ

Природно-гуманитарный колледж ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»

Природничо-гуманітарний коледж – вищий навчальний заклад 1 рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, створений наказом Міністерства освіти України № 103 від 8 квітня 1999 року.

Коледж є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» і здійснює підготовку фахівців за 7 спеціальностями, проводить культурно-просвітницьку діяльність, має достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Ужгороде

___________________________________

Спеціальності підготовки:

  • 071 Облік і оподаткування
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  • 081 Право
  • 121 Інженерія програмного забезпечення
  • 192 Будівництво та цивільна інженерія
  • 193 Геодезія та землеустрій
  • 242 Туризм

Прийом на навчання здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (денна форма навчання), повної загальної середньої освіти (денна і заочна форма навчання) та на основі здобутого ОКР «кваліфікований робітник». Кількість студентів на всіх формах навчання – близько 800.

Примеры дипломов Природно-гуманитарного колледжа ГВУЗ «Ужгородского национального университета»

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

2 + 3 = ?