Профессионально-педагогический колледж ГНПУ

Фаховий коледж Університету «КРОК» – структурний підрозділ Університету. Він дозволяє заздалегідь професійно орієнтувати молодих людей, надати їм фахову передвищу освіту за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Глухове

___________________________________

Кредитно-модульна система навчання передбачає: стимулювання систематичної аудиторної, самостійної, індивідуальної роботи студентів; надання консультацій викладачами; підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів; запровадження здорової конкуренції в навчанні; виявлення, розвиток та підтримку творчих здібностей студентів на шляху до самовдосконалення.

Викладачами коледжу з кожного циклу фахових дисциплін підготовлені методичні матеріали кредитно-модульного контролю навчальної роботи студентів, що затверджені на засіданнях відповідних предметних (циклових) комісій. (Детальніше)

Систему оцінювання знань, умінь, навичок з кожної навчальної дисципліни визначає викладач і затверджує на засіданні ПЦК. Оцінка знань складається з двох основних оціночних блоків: І бали за роботу в семестрі; ІІ бали за атестацію, екзамен або диференційований залік.

Аналіз роботи студента під час навчального семестру за кредитно-модульною системою, наявність у нього високих балів є підставою для: виплати підвищених або іменних стипендій; преміювання за успіхи в навчанні; переведення на звільнене бюджетне місце; надання прав на першочергове зарахування під час вступу до ВНЗ (за умови рівної суми вступних балів); працевлаштування.

Результати державної атестації молодших спеціалістів протягом 2006-2010 років наступні: якісна успішність 73,7%; абсолютна успішність 99,5%. За цей період 37 студентів отримали дипломи з відзнакою.

Навчально-виховний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі, а саме: спеціалісти вищої категорії 26%, спеціалісти І категорії 17%, спеціалісти ІІ категорії – 37%, спеціалісти 20%, магістри 38%, старші викладачі – 4%, аспіранти 8%.

Протягом 2006-2010 років при фахових кафедрах Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка підвищили кваліфікацію 75% педагогічних працівників коледжу.

Примеры дипломов Профессионально-педагогического колледжа ГНПУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

2 + 3 = ?