Прилуцкий финансово-правовой колледж

Прилуцький фінансово-правовий коледж – це вищий навчальний заклад І рівня акредитації недержавної форми власності, який здійснює підготовку молодших спеціалістів в області фінансів та правознавства.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Прилуках

___________________________________

Коледж готує молодших спеціалістів за спеціальностями:

“Правознавство” (термін навчання на базі 9 кл. – 4 роки, на базі 11 кл. – 3 роки).

Юрист – це непроста професія. Найголовніше в ній – поважати людину, поважати Закон, який нашому суспільству і окремій людині гарантує захищеність.

Вся діяльність підприємств, організацій, закладів регулюється законами і іншими нормативними актами. Їх немало, але всі потрібно знати і правильно застосовувати на практиці.

Для цього в народному господарстві на багатьох підприємствах створені юридичні відділи або посади юристів. Випускник нашого коледжу з даної спеціальності може працювати як на господарчих підприємствах, так і в судах, органах РАЦСУ, нотаріальних конторах, адвокатурі, архівах, органах внутрішніх справ і митного контролю, органах самоврядування і виконавчої влади, установах юстиції. Коледж, відповідно до рішення ДАК від 22 червня 2006 року з напряму (спеціальності) 0304 “Право”, 5.03040101 “Правознавство”, визнано акредитованим за І рівнем.

“Фінанси і кредит” (термін навчання на базі 9 кл. – 3 роки, на базі 11 кл. – 2 роки).

Фінанси – це планово-організаційна, науково обґрунтована система загального спостереження і контролю за діяльністю підприємств, організацій і закладів. Фінансисти беруть участь в складанні планів випуску продукції, у визначенні номенклатури виробу, розраховують витрати матеріалів і т. п.. Кваліфікований фінансист безперервно аналізує виробничий процес.

За даними спеціальностями випускники коледжу можуть працювати на посадах бухгалтера, бухгалтера – ревізора, касира, державного податкового інспектора, працівника банку.

Коледж, відповідно до рішення ДАК від 19 жовтня 2004 року з напряму (спеціальності) 0305 “Економіка і підприємництво”, 5.03050801 “Фінанси і кредит”, визнано акредитованим за І рівнем.

Примеры дипломов Прилуцкого финансово-правового колледжа

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

0 + 4 = ?