Киевский экономический колледж КНЭУ

Економічний коледж Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Киеве

___________________________________

Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст” на основі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти за узгодженим навчальним планом підготовки бакалавра.

Можливе подальше навчання випускників коледжу у Державному вищому навчальному закладі “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за скороченим навчальним планом та в інших вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації.

Головна мета навчального закладу — організація освітньої діяльності, яка охоплює навчальну, виховну та методичну роботу.

Діяльність коледжу відповідає основним напрямкам Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, концепціям, викладеним у національній програмі “Освіта України XXI століття”

Примеры дипломов Киевского экономического колледжа КНЭУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Коледж проводить підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

“Фінанси і кредит” – випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію “молодший спеціаліст з фінансів і кредиту”.

“Економіка підприємства” – випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію “молодший спеціаліст з економіки підприємства”.

“Маркетингова діяльність” – випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію “молодший спеціаліст з маркетингової діяльності”.

“Оціночна діяльність” – випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію “молодший спеціаліст з оціночної діяльності”.

“Бухгалтерський облік” – випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію “молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку”.

“Правознавство” – випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію “молодший спеціаліст з права”.

6 + 1 = ?