Ивано-Франковский колледж ЛНАУ

Нині Івано-Франківський коледж – сучасний багатопрофільний коледж – це державний заклад І рівня акредитації, який веде підготовку спеціалістів за денною і заочною формою навчання.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Ивано-Франковске

___________________________________

Велика робота щодо удосконалення усього навчально-виховного процесу дала змогу досить швидко та ефективно запровадити в коледжі відповідно до вимог Болонського процесу кредитно-модульну систему навчання на усіх курсах та усіх відділеннях.

В коледжі особливу увагу приділяють модернізації навчального процесу, впровадженню новітніх технологій навчання, удосконаленню матеріально-технічної бази, щоб навчання студентів проходило на найвищому сучасному рівні, а випускники знаходили собі гідне місце праці.

Структура коледжу складається з таких відділень: технологічного, економічного, юридичного та заочного. Короткий опис кожного структурного підрозділу представляють їх завідувачі.

Технологічне відділення Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету відкрито в 1993р.

Відділення готує фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

 • технологів переробної галузі сільського господарства,
 • фахівців з організація та технології ведення фермерського господарства,
 • фахівців садово-паркового господарства, техніків-екологів.

  Економічне відділення  готує фахівців за двома спеціальностями:

 • “Фінанси і кредит”
 • “Організація виробництва”

Юридичне відділення свою історію починає з 1991 року. На відділенні створені необхідні умови для навчання і дозвілля. Для ефективного забезпечення навчально-виховного процесу створена необхідна матеріально-технічна база, яка включає: кабінети спеціальних юридичних дисциплін, лекційні аудиторії і комп’ютерні класи з доступом до мережі Інтернет.

Отримавши дипломи, випускники можуть продовжити навчання за скороченим терміном в закладах 3-го і 4-го рівня акредитації, з якими укладені договори.

Заочна форма навчання дозволяє студенту отримати необхідну базу знань, при цьому працюючи за фахом, підвищувати свій професійний рівень.

Крім того, підготовка фахівців за заочною формою дозволяє забезпечити двосторонню взаємодію між студентом-фахівцем певного рівня та викладацьким колективом навчального закладу щодо обміну теоретичною інформацією та практичним досвідом.

Підготовка фахівців проводиться за такими спеціальностями:

 • 5.05170108 “Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів”,
 • 5.03050801 “Фінанси і кредит”,
 • 5.09010102 “Організація та технологія ведення фермерського господарства”,
 • 5.03040101 “Правознавство”.
 • 5.09010303 “Зелене будівництво і садово-паркове господарство”
 • 5.04010602 “Прикладна екологія”

Примеры дипломов Ивано-Франковского колледжа ЛНАУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

7 + 1 = ?