Ивано-Франковский колледж технологий и бизнеса

Івано-Франківський коледж технологій та бізнесу – вищий навчальний заклад І рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Ивано-Франковске

___________________________________

Відділення фінансів і кредиту

Коротка історична довідка: відділення фінансів і кредиту засноване в 2008 році на основі виокремлення зі складу економічного відділення. Відділення проводить підготовку фахівців зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”.

Загальна інформація про відділення. Відділення фінансів і кредиту здійснює підготовку фахівців за денною формою навчання.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється:

  • за рахунок коштів Державного бюджету України
  • за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб
Відділення обліку та маркетингу

Коротка історична довідка: відділення обліку та маркетингу як окремий структурний підрозділ створений у 2008 році в результаті реорганізації економічного відділення. На відділенні здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” за спеціальностями:

  • 5.03050901 Бухгалтерський облік
  • 5.03050802 Оціночна діяльність
  • 5.03050702 Комерційна діяльність
  • Загальна інформація про відділення

Відділення обліку та маркетингу здійснює підготовку фахівців за денною формою навчання.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється:

  • за рахунок коштів Державного бюджету України
  • за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контрактна основа)
Технологічне відділення

Спеціальність 5.05170101 “Виробництво харчової продукції”

Підготовку фахівців зі спеціальності 5.05170101 “Виробництво харчової продукції” коледж здійснює з 1964 року. Понад 4000 фахівців з присвоєнням кваліфікації технік-технолог було випущено з стін коледжу.

Підготовку висококваліфікованих фахівців забезпечує якісний викладацький склад,

В стінах коледжу готуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за напрямком підготовки “Харчові технології та інженерія”, спеціальності “Виробництво харчової продукції”. Студенти після закінчення коледжу отримують кваліфікацію технік –технолог, а також робітничі професії кухаря, офіціанта.

Відділення туризму і готельного господарства

Коротка історична довідка: фахівців для галузі туризму, готельної та ресторанної справи. Географічне положення нашого регіону та зростаюча роль туризму в економічному та політичному житті країни створили сприятливі умови для динамічного зростання мереж харчування, туристичних та готельних комплексів. Зростала потреба і в молодших спеціалістах зазначених профілів.

Тому на даний момент в коледжі введена спеціальність 5.14010101 Організація обслуговування в готелях, галузь знань 1401 “Сфера побутового обслуговування”. Потреби сучасного туриста в нових видах активного відпочинку вимагають розширення ринку туристичних послуг.

З’являються якісно нові види і форми туризму. У зв’язку з цим у нашому навчальному закладі відкрита ще одна спеціальність, а саме: 5.02010701 Організація туристичного обслуговування, галузь знань 0201 “Культура”.

Загальноосвітнє відділення

Коледж провадить загальноосвітню підготовку студентів на основі базової середньої школи з дня заснування навчального закладу, тобто з 1964 року. Відділення загальноосвітніх дисциплін створене у 2002 році.

Загальноосвітня підготовка здійснюється згідно ліцензії №091457, серія ЗОД–ІІІ. Відповідно до наказу Управління освіти Івано-Франківської облдержадміністрації від 19.03. 1999 №69 заклад ліцензовано на право провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти на ІІІ ступінь. Згідно з наказом Управління освіти Івано-Франківської облдержадміністрації №140 від 25.03. 2008 р. коледж визнано атестованим за статусом загальноосвітньої школи ІІІ ступеня (рівень – “атестовано з відзнакою”).

Загальноосвітню підготовку у коледжі можуть одержати випускники базової середньої школи за всіма спеціальностями, які готує коледж.

Примеры дипломов Ивано-Франковского колледжа технологий и бизнеса

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 4 = ?