Ивано-Франковский базовый медицинский колледж

Івано-Франківський базовий медичний коледж – вищий навчальний заклад І рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Ивано-Франковске

___________________________________

Сьогодні – це заклад з розвинутою матеріально-технічною базою та висококваліфікованим викладацьким складом. З того часу понад 12500 фельдшерів, медичних сестер, акушерок, зубних лікарів, зубних техніків отримали дипломи про його закінчення. Серед випускників – Герої Праці, Лауреат Державної премії, державні службовці високого рангу, понад два десятки професорів, докторів наук. Заклад став важливою ланкою в цілісній структурі системи охорони здоров’я області, вніс помітний вклад у забезпечення кваліфікованими кадрами медичних установ Прикарпаття, України.

Навчальний процес у коледжі здійснюється за такими формами: навчальні заняття, консультації, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Для досягнення головної мети та вирішення завдань формування фахівців зі спеціальностей “Лікувальна справа”, “Акушерська справа”, “Сестринська справа”, викладачі використовують сучасні досягнення педагогічної та медичної науки. Основним завданням освітньо-професійної діяльності коледжу є забезпечення потреб лікувально-профілактичних закладів області молодшими спеціалістами високого рівня кваліфікації. Тому належна увага надається індивідуалізації навчання.

У 2008 році відділення післядипломної освіти коледжу пройшло ліцензування та одержало ліцензію (№420515 серія АВ) на підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів у галузях знань 1201 Медицина та 1202 Фармація в ліцензованому обсязі 2600 слухачів на рік.

Післядипломна освіта здійснюється відповідно до статті 47 Закону України “Про освіту” та статті 10 Закону України “Про вищу освіту”, директивних документів МОЗ та МОН України.

Метою післядипломного навчання є: спеціалізоване вдосконалення професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок.

На відділенні створено умови для неперервності освіти, що відповідає принципу “навчання протягом усього життя”.

Підготовка фахівців здійснюється за напрямками:

  • спеціалізація – набуття особою здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості, в межах спеціальності;
  • розширення профілю (підвищення кваліфікації) – набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності.

Підвищення кваліфікації проводиться за 66 спеціальностями, спеціалізації – за 7 спеціальностями.

Примеры дипломов Ивано-Франковского базового медицинского колледжа

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

7 + 1 = ?