Экономико-правовой колледж ВФЭУ

Економіко-правовий коледж Приватного вищого навчального закладу “Вінницький фінансово-економічний університет” – вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Виннице

___________________________________

Економіко-правовий коледж – є невідокремленим структурним підрозділом Вінницького фінансово-економічного університету, який провадить освітню діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст” та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення; дає поглиблену економіко-правову орієнтацію спеціально відібраній обдарованій молоді.

Структурним навчально-методичним підрозділом коледжу, що проводить навчально-виховну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін є циклова комісія.

Викладацький склад докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Постійно вдосконалюється методика викладання предметів, посилюється індивідуалізація, диференціація та впровадження інноваційних форм навчання.

В Коледжі організована кабінетна система навчання з використанням кабінетів університету. Відповідно до робочого навчального плану з метою активізації навчально-виховного процесу укомплектовані навчальні кабінети з української мови та літератури, основ економіки, математики, інформатики, англійської мови, кабінет історії та права та кабінет захисту Вітчизни і медико-санітарної підготовки. Предметні кабінети укомплектовані необхідним навчально-методичним матеріалом, різними видами наочності та демонстрації. Широко застосовується використання ТЗН та комп’ютерної техніки в процесі навчання.

Примеры дипломов Экономико-правового колледжа ВФЭУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 0 = ?