Экономико-гуманитарный колледж

“Економіко-гуманітарний коледж” – вищий навчальний заклад другого рівня акредитації – окремий підрозділ Республіканського вищого навчального закладу “Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта), який готує фахівців на основі базової загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста, було засноване в 2006 р.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Ялте

___________________________________

Реалізуючи концепцію безперервної освіти, РВНЗ КГУ вибрав ступеневу систему підготовки фахівців, яка надає умови для раціональної побудови освітнього процесу, коли оптимально поєднуються фундаментальні та прикладні рівні освіти в залежності від конкретних завдань підготовки фахівця. Такий підхід дає можливість оперативно задовольняти потребу суспільства у фахівцях різного рівня підготовки.

Основні напрямки діяльності коледжу: підготовка висококваліфікованих фахівців для галузей освіти, культури і мистецтва, економіки і промисловості.

Головні завдання Економіко-гуманітарного коледжу:

 • здійснення освітньої діяльності, що включає навчально-методичну, культурно-виховну, спортивну, наукову діяльність в сфері освіти, культури, економічної діяльності;
 • забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу, суспільство, формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємоповаги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
 • забезпечення надбання студентами знань у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності;
 • забезпечення виконання умов державного замовлення та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • вивчення попиту на ринку праці на певні спеціальності з метою працевлаштування випускників;
 • інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;
 • просвітницька діяльність.

Управління діяльністю “Економіко-гуманітарного коледжу” здійснює директор коледжу – кандидат філологічних наук, доцент Лобачева Наталія Олександрівна, заступник директора Іванушкіна Христина Анатоліївна, методист Ніжегородова Анастасія Олексіївна, вихователь Меметова Ельмаз Едемовна.

У коледжі функціонує студентське самоврядування, основними завданнями якого є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Основні види навчальних занять у коледжі: лекція, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.

Примеры дипломов Экономико-гуманитарного колледжа

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

7 + 1 = ?