Запорожский электротехнический колледж ЗНТУ

Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету (ЗЕК ЗНТУ) – один з найвідоміших вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації Придніпровського промислового регіону.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Запорожье

___________________________________

Сьогодні коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на денній та заочній формах навчання за державним замовленням та на контрактній основі з таких спеціальностей:

Економіка підприємства;

  • Технологія обробки металів на верстатах і автоматичних лініях;
  • Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки;
  • Виробництво електричних машин і апаратів;
  • Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд;
  • Розробка програмного забезпечення;
  • Дизайн.

За бажанням студенти можуть отримати другу вищу освіту та дипломи державного зразка на відділенні післядипломної освіти, а також здобути додаткові знання і вміння в центрі курсової перепідготовки та підвищення кваліфікації з економіки, бухгалтерського обліку, комп’ютерних технологій.

Виконуючи соціальні замовлення регіону, коледж має всі необхідні умови для якісного підвищення кваліфікації, спеціалізації фахівців у галузі знань “Економіка і підприємництво”, а саме: акредитовані спеціальності з підготовки молодших спеціалістів; матеріальну базу, що відповідає вимогам МОН України; високопрофесійні викладацькі кадри з акредитованих спеціальностей, які мають особистий практичний досвід роботи з економіки і підприємництва, досвід співпраці з провідними організаціями й підприємствами регіону щодо перепідготовки фахівців; замовлення на розширення профілю (підвищення кваліфікації) і спеціалізації від Запорізького обласного центру зайнятості; врахування при здійсненні освітньої діяльності динаміки змін у потребах підприємств; необхідне навчально-методичне забезпечення.

На базі обчислювального центру коледжу працює Центр інформаційних технологій (“ІНТЕХ”), який забезпечує виконання завдань усіх відділень з питань використання обчислювальної техніки та впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Також “ІНТЕХ” надає освітні послуги підприємствам Запоріжжя та іншим замовникам з вирішення виробничих завдань щодо підготовки та перепідготовки кадрів, з розробки конструкторсько-технологічної документації з використанням комп’ютерної техніки, моделювання та програмування, виконання інженерних розрахунків, оснащення і введення в експлуатацію автоматизованої бухгалтерської та планово-економічної звітності. На базі Центру інформаційних технологій “ІНТЕХ”, проводяться науково-методичні семінари за загальною тематикою “Комп’ютерні технології: нові рішення”.

З 2003 року коледж здійснює підготовку майбутніх студентів на підготовчих курсах до вступу у вищі навчальні заклади України. Більшість слухачів підготовчих курсів стають студентами коледжу. Саме тому рейтинг підготовчих курсів щорічно зростає.

Сьогодні у коледжі на денному відділенні навчається 1200 студентів, на заочному – 300 студентів. Щорічно 100 студентів здобувають знання на відділенні післядипломної освіти, понад 500 слухачів закінчують курси перепідготовки.

Примеры дипломов Запорожского электротехнического колледжа ЗНТУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 1 = ?