Запорожский колледж радиоэлектроники ЗНТУ

Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету (колишній Запорізький технікум електронних приладів, радіотехнікум, коледж радіоелектроніки) – навчальний заклад у м. Запоріжжя з 1944 року випускає фахівців з радіоелектроніки.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Запорожье

___________________________________

Коледж проводить підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

5.04030101 “Прикладна математика”

Спеціаліст цього рівня готується як фахівець широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають знань фундаментальних математичних, природничих, комп’ютерних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Він бере участь у розробці, застосуванні та впровадженні математичного моделювання при розв’язанні задач в промисловості, техніці, економіці, управлінні, а також у теоретичних та прикладних наукових дослідженнях. Фахівець володіє сучасними інформаційними комп’ютерними технологіями, бере участь у розробці та застосуванні прикладного та системного програмного забезпечення ЕОМ та мереж ЕОМ: інформаційних систем, баз даних, пакетів прикладних програм, систем підтримки прийняття рішень, експертних систем, графічних пакетів тощо. Спеціаліст може створювати рiзноманiтнi системи з використанням WEB-інтерфейсу, що дозволяє використовувати їх як на Windows так i на Unix платформах одночасно.

5.05090101 “Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв”

Радіотехнічні системи і вироби електронної техніки визначають науковий потенціал та технічний рівень держави. Без участі спеціаліста з цієї спеціальності неможливо створити жодного радіотехнічного виробу.

Спеціаліст радіоапаратобудування:

  • пропонує нові ідеї, принципи дії;
  • створює вироби, пристосовані до довгострокової служби;
  • матеріалізує конструкторську думку, організує виробництво конкретних виробів;
  • здійснює зв’язок науки з виробництвом.

Студенти за цією спеціальністю отримують широку освіту в галузі загальноінженерних наук, радіотехніки, функціональної електроніки і мікросхемотехніки, мікропроцесорної техніки. Багато уваги приділяється комп’ютерному проектуванню, вивченню систем САПР. Це дає можливість випускникам даної спеціальності працювати на найсучасніших обчислювальних центрах. В коледжі вирішується також питання розвитку творчих здібностей, підвищення інтелекту майбутніх спеціалістів. Студенти вивчають основи підприємництва та управлінської діяльності майбутніх керівників виробництва. Це значно підвищує попит на випускників за такою спеціальністю для більшості підприємств Запорізького регіону.

5.05080201 “Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки”

Необхідність у програмному забезпеченні та технічному обслуговуванні обчислювальної техніки в усіх напрямках призвела до гострого дефіциту спеціалістів, що проводять сервісне обслуговування та ремонт ОТ. На ринку робочої сили людина, що володіє такою спеціальністю, почуває себе впевнено, вона спокійна за своє майбутнє. Студенти з цієї спеціальності отримують глибокі знання в галузі розробки нових комп’ютерних технологій, починаючи з організації і функціонування ЕОМ, вивчення до п’яти мов програмування, основ побудови складних інформаційних систем. За період навчання студент отримує знання з використання систем управління базами даних, використання сучасних інтерфейсів, а знання мiкросхемотехнiки дозволяє йому не тільки теоретично, але й практично створювати нові пристрої. Випускники спеціальності, які мають досвід роботи з сучасними комп’ютерними системами та різноманітними периферійними пристроями, користуються широким попитом підприємств всіх форм власності: від державних підприємств обчислювальної техніки і автоматики до банків та приватних комп’ютерно-інформаційних фірм.

5.05020102 “Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем”

Відкриття заявленої спеціальності в коледжі обумовлюється тим, що в регіоні жодний вищий навчальний заклад I-IV рівнів акредитації не здійснює підготовку фахівців за даним напрямом.

Випускники даної спеціальності зможуть не лише провадити діяльність, пов’язану з виробництвом, експлуатацією та обслуговуванням електронної техніки, а й обслуговувати комп’ютеризовані інтегровані робототехнічні схеми, засоби автоматики та управління, які все ширше впроваджуються в роботу сучасних промислових підприємств. Вони оволодіють більш широким обсягом знань, умінь і навичок в галузі комп’ютеризованих систем, автоматики і управління, яких потребує сучасна організація виробництва.

Примеры дипломов Запорожского колледжа радиоэлектроники ЗНТУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

2 + 2 = ?