Славянский энергостроительный техникум

Слов’янський енергобудівний технікум – вищий навчальний заклад 1 рівня акредитації, заснований у 1957 році.За час свого існування Слов’янський енергобудівний технікум підготував більше 9-ти тисяч фахівців з різних спеціальностей.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Словьянске

___________________________________

Навчально-матеріальна база навчального закладу включає в себе:

 • два триповерхових навчальні корпуси;
 • п’ятиповерховий гуртожиток;
 • навчальні кабінети і лабораторії;
 • два комп’ютерних класи, з підключенням до Internet;
 • навчальні майстерні;
 • методичний кабінет;
 • бібліотека з читальним залом;
 • спортивно-побутові та культурні підрозділи.

Для організації навчального процесу, практичних занять та виробничого навчання створено понад 42 навчальних приміщення, з яких 16 лабораторій, 26 кабінетів, що забезпечують проведення занять денного та заочного відділень в одну зміну.

Слов’янський енергобудівний технікум характеризується багатофункціональністю, різноманітністю форм підготовки фахівців, багатоваріантністю придбаних кваліфікацій, що враховують індивідуальні здібності учня.

Викладачі мають багатий досвід, який дозволяє на сучасному етапі організувати навчальний процес на рівні, відповідному всім вимогам часу.

Примеры дипломов Славянского энергостроительного техникума

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Слов’янський енергобудівний технікум готує на денному та заочному відділенні фахівців з п’яти спеціальностей:

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем (5.05070101):

 • молодші спеціалісти (техніки-електрики) за спеціальністю проходять підготовку для роботи на енергопідприємствах України та країн СНД.

Молодші фахівці працюють в різних галузях енергетики. Особи, які закінчили технікум за цією спеціальністю, можуть працювати на посадах виконроба, старшого майстра з монтажу та налагодження електроустаткування станцій та підстанцій.

Електропостачання (5.05070103):

 • молодші спеціалісти (техніки-електрики) за спеціальністю проходять підготовку для роботи на електричному транспорті з експлуатації пристроїв електропостачання, механічних майстерень, енергомеханічних заводах, дорожніх електромеханічних лабораторіях на посадах техніка, електромеханіка, а також, після вступу стажу практичних робіт-енергодиспетчера, майстра, інших посадах за даною спеціальністю, які можуть займати фахівці із спеціальним неповною вищою освітою.

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд (5.05070104):

 • молодші спеціалісти (техніки-електрики) за спеціальністю проходять підготовку для професійної діяльності на промислових, сільськогосподарських і цивільних об’єктах по монтажу, налагодженню, ремонту, експлуатації електрообладнання на посадах (майстер, начальник зміни). Можуть працювати: техніком з налагодження, техніком-конструктором, техніком-лаборантом електроустановок, електромонтером з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем (5.05070107):

 • молодші спеціалісти (техніки-електрики) за спеціальністю проходять підготовку для роботи на електростанціях, підприємствах електричних мереж, у проектних, ремонтних та налагоджувальних організаціях з обслуговування та ремонту електрообладнання, пристроїв релейного захисту та автоматики, а також з проектування електричної частини енергетичних об’єктів на посадах техніка, старшого майстра, начальника зміни.

Будівництво теплових і атомних електростанцій (5.06010112):

 • молодші спеціалісти (техніки-будівельники) за спеціальністю проходять підготовку для роботи на будівництві атомних і теплових електростанцій, промислових і цивільних споруд. Молодші фахівці мають можливість працювати на посадах виконроба, старшого майстра по спорудженню теплових і атомних електростанцій, промислових і цивільних споруд. Діяльність молодшого спеціаліста повинна забезпечити надійність роботи з будівництва теплових і атомних станцій.

Технікум обладнаний усім необхідним для професійного навчання студентів: два триповерхових навчальні корпуси та п’ятиповерховий гуртожиток на 450 місць, 26 кабінетів і 16 лабораторій, два комп’ютерні класи, майстерні, бібліотека, читальний зал, комп’ютеризовані робочі місця службовців технікуму, вихід до мережі Internet – все це дозволяє студентам вчитися із задоволенням.

6 + 2 = ?