Львовский техникум мясной и молочной промышленности НУХТ

Львівський технікум м’ясної та молочної промисловості НУХТ – вищий навчальний заклад І- ІІ рівнів акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Львове

___________________________________

У 2012 році проводиться ліцензування спеціальності 5.14010301 “Туристичне обслуговування” галузі знань 1401 “Сфера обслуговування”.

Для всіх сфер економічної діяльності суспільства першочерговою проблемою залишаються кваліфіковані кадри. Необхідність підготовки спеціалістів за спеціальністю 5.14010301 “Туристичне обслуговування” зумовлена розвитком ринкових відносин в Україні. структурною перебудовою національної економіки, входженням України у світовий економічний простір та на міжнародний ринок послуг індустрії гостинності.

Розвиток сфери туристичного обслуговування в Україні, а особливо в західному регіоні є одним з перспективних напрямів національної економіки. Світовий досвід свідчить про швидке зростання туристичного бізнесу. Розвинені країни світу, завдяки діяльності підприємств індустрії гостинності, відпочинку та розваг отримують 70% валового національного доходу і забезпечують 75% зайнятості населення.

Інноваційне спрямування процесів розвитку сфери туристичного обслуговування, пов’язане з підготовкою України до проведення чемпіонату з футболу “Євро 2012”.

Розвинута інфраструктура міжнародних сполучень Західного регіону України, розширення обсягів мобілізації іноземних інвестицій накладають особливий відбиток на економіку та освітню діяльність у західному регіоні України та у Львівській області зокрема.

Особливо актуальна підготовка кадрів для туризму у Львівській області та Західному регіоні України, оскільки постійно зростаюча кількість підприємств індустрії гостинності, зручне географічне розташування області, проведення фінальної частини “Євро 2012” потребує кваліфікованого персоналу, який володіє фаховими знаннями та сучасними технологіями організації і обслуговування туристичних подорожей.

Підготовка туристичних кадрів є важливою складовою вирішення проблем отримання якісних інноваційних туристичних послуг в умовах загострення конкуренції на міжнародному туристичному ринку, а професійне лідерство фахівців стає стратегічним фактором успішного функціонування підприємств індустрії гостинності.

Примеры дипломов Львовского техникума мясной и молочной промышленности НУХТ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

0 + 1 = ?