Луцкий педагогический колледж

Луцький педагогічний коледж – вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації.Пріоритетним завданням діяльності Луцького педагогічного коледжу є підготовка фахівців для національної школи, реалізація державної політики в галузі вищої освіти з урахуванням вимог Болонського процесу.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Луцке

___________________________________

З 1 вересня 2007 року у коледжі розпочато навчання студентів за кредитно-модульною системою. Тому особлива увага акцентується на організації дослідницької та пошукової роботи майбутніх педагогів, формуванні у них професійних компетенцій, розвиткові критичного мислення, максимальній реалізації творчих здібностей. Практичні і лабораторні заняття забезпечують формування професійних умінь і навичок шляхом розв’язання педагогічних задач і ситуацій, участі в дидактичних іграх, інтелектуальних змаганнях.

Конкурентоспроможності випускників коледжу сприяє ознайомлення їх із специфікою використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Участь студентів у тренінгах за Програмою “Intel”. Навчання для майбутнього” передбачає створення проектів із використанням комп’ютерної техніки та мережі Інтернет, що забезпечує систематизацію набутих знань, орієнтацію в інформаційному просторі.

У процесі написання студентами курсових та бакалаврських робіт здійснюється дослідження актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики. Невід’ємною складовою курсових та бакалаврських робіт є опис творчих надбань кращих педагогів Волині, власних методичних знахідок, презентація результатів творчої діяльності школярів та дошкільників. Під час захисту курсових та бакалаврських робіт студенти використовують мультимедійні презентації.

На державних іспитах студенти демонструють високий рівень знань, умінь і навичок з фахових дисциплін, ілюструють відповіді прикладами з уроків, занять і виховних заходів, проведених під час практики у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах.

Заслуговує на увагу те, що кожен третій випускник коледжу отримує диплом з відзнакою. Це свідчить про високий професіоналізм педагогічних працівників коледжу

Примеры дипломов Луцкого педагогического колледжа

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

3 + 1 = ?