Колледж Сумского национального аграрного университета

Коледж Сумського національного аграрного університету – вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації.Коледж має давно сформовані традиції і великий досвід підготовки спеціалістів, сучасну матеріальну-технічну базу: два навчальні корпуси, п’ять комп’ютерних класів, два впорядкованих гуртожитки, спортивний комплекс, бібліотеку, актову залу. У коледжі навчається близько тисячі студентів, більше 700 із них – на денному відділенні.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Сумах

___________________________________

На обліково-фінансовому відділенні здійснюється підготовка за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст:

  • 5.03050401 “Економіка підприємства”;
  • 5.03050801 “Фінанси і кредит”;
  • 5.03050901 “Бухгалтерський облік”

На відділенні навчається близько 300 студентів. Навчально-виховний процес на відділенні здійснюють 36 досвідчених викладачів, з них близько 70% мають вищу та першу категорію, 5 викладачів мають педагогічні та почесні звання. Турбота, повага та взаєморозуміння – основні принципи, на яких базуються стосунки між студентами та викладачами.

Пріоритетними напрямами діяльності обліково-фінансового відділення є удосконалення навчально-методичної бази, використання інтерактивних і інформаційно-комунікаційних технологій навчання, підвищення якості підготовки фахівців.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним стандартам, новітніми методиками, в аудиторіях з сучасним обладнанням. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, опрацьовуючи сучасні програмні продукти, а саме 1С: Бухгалтерія, Бест Звіт Плюс, контролюючі програми та інші.

Випускникам економічних спеціальностей забезпечено послідовне й безперервне здобуття повної вищої освіти за скороченим терміном навчання (без зовнішнього незалежного оцінювання) вступивши на 3-4 курс Сумського національного аграрного університету та інших ВНЗ.

Випускники зі спеціальності “Правознавство” мають можливість продовжувати навчання в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого, Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, Сумському НАУ та Сумському філіалі Харківського університету МВС України, де здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра.

Заочне відділення. Спеціальності:

  • “Економіка підприємства” – термін навчання 1 р. 10 міс.
  • “Фінанси і кредит” – термін навчання 1 р. 10 міс.
  • “Бухгалтерський облік” – термін навчання 1 р. 10 міс.
  • “Правознавство” – термін навчання 2 р. 10 міс.

Заочне відділення повністю укомплектоване штатом викладачів, серед яких є висококваліфіковані спеціалісти з великим виробничим досвідом в органах юстиції, в обласних і районних управліннях, провідні фахівці відділів, приватні підприємці. Тут працюють кандидати наук, викладачі-методисти, аспіранти, здобувачі та викладачі вищої категорії.

Для студентів-заочників створені всі умови для якісного оволодіння навичками майбутньої професії: обладнано 5 сучасних комп’ютерних класів, які підключені до всесвітньої мережі Інтернет. У розпорядженні студентів є бібліотека, загальний фонд якої становить 52 тис. примірників та читальна зала на 90 місць. Матеріально-технічна база коледжу включає: головний учбовий корпус, 2 гуртожитки, 2 спортивні зали, спортивний комплекс, актову залу на 150 місць, їдальню на 80 місць.

Примеры дипломов Колледжа Сумского национального аграрного университета

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

3 + 5 = ?