Ковельский промышленно-экономический колледж ЛНТУ

Коледж є структурним підрозділом Луцького національного технічного університету входить до складу навчально-науково-виробничого інституту неперервного навчання.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Ковеле

___________________________________

Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання за спеціальностями:

  • Виробництво сільськогосподарських машин;
  • Бухгалтерський облік;
  • Організація виробництва;
  • Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів.

Ліцензований обсяг прийому складає по 255 осіб за денною та заочною формами навчання.

Термін навчання за денною формою 3–4 роки, за заочною — 2 роки 6 місяців.

Контингент студентів складає 1030 осіб, з них 762 навчається на денному і 268 — на заочному відділеннях.

Навчально-виховний процес здійснює 60 інженерно — педагогічних працівників, з яких: 6 — викладачі-методисти, 5 — старші викладачі, 30 мають вищу кваліфікаційну категорію. Є 1 кандидат технічних наук.

Навчально-матеріальна база коледжу включає: 2 навчальних корпуси з 40 сучасними кабінетами і лабораторіями, 4 комп’ютерні класи, оснащені технікою нового покоління з доступом до міжнародної системи “Інтернет”, 4 навчально-виробничі майстерні, бібліотека з книжковим фондом понад 35000 примірників, читальну залу на 60 місць, спортивне ядро та їдальня на 120 посадочних місць.

Студенти коледжу повністю забезпечені гуртожитком. Вони мають можливість займатися в спортивних секціях та гуртках художньої самодіяльності.

Випускники коледжу зараховуються на ІІІ курс ЛНТУ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра відповідної спеціальності.

Примеры дипломов Ковельского промышленно-экономического колледжа ЛНТУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 4 = ?