Киевский оптико-механический техникум

Київський оптико-механічний технікум – вищий навчальний заклад І рівня акредитації. Єдиний навчальний заклад в Україні, що здійснює підготовку техніків оптичної галузі для оборонної промисловості (космічної та ракетної техніки) та техніків з експлуатації та ремонту медичних оптичних приладів.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Киеве

___________________________________

Головна мета навчального закладу — організація освітньої діяльності, що охоплює навчальну, методичну, виховну та культурну роботу.

Технікум розробив Державний стандарт спеціальності “Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів” з підготовки молодших спеціалістів.

Матеріально-технічна і навчально-методична база технікуму дозволяє не тільки готувати кваліфікованих молодших спеціалістів з існуючих спеціальностей, але і запроваджувати нові.

Організація навчального процесу проходить на високому методичному рівні за допомогою успішного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Усі практичні й лабораторні роботи мають методичне і технічне забезпечення.

У технікумі діє автоматизована система організаційно-педагогічного управління навчально-виховним процесом, що планує хід навчального процесу, веде обліково-звітну документацію і контролює відхилення від нормально організованого навчального процесу, допомагає складати розклад.

З метою інформатизації та аналізу навчального процесу, оперативного інформування батьків про успішність і відвідування студентів у технікумі запроваджено Систему електронних журналів успішності.

За 55 років освітньої діяльності підготовлено більше 20 тисяч кваліфікованих фахівців, які мають можливість працювати за фахом, а також продовжувати свою освіту в навчальних закладах ІІІ, IV рівнів акредитації відповідно до професійного напрямку.

До складу навчального закладу (з 1970 року) входить філія в м. Ізюм (рік заснування 1948) Харківської області, яка є єдиним джерелом підготовки молодших спеціалістів для оптичних заводів міста і єдиним ВНЗ І-го рівня акредитації в даній місцевості.

Ліцензований обсяг підготовки молодших спеціалістів за денною формою навчання складає 275 осіб, за заочною — 150 осіб.

Згідно з виданими ліцензіями Київський оптико-механічний технікум здійснює підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

5.05100401 “Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів” (3 роки 10 місяців) за спеціалізаціями:

  • Конструювання оптичних і оптико-електронних приладів;
  • Конструювання медичних оптичних приладів;
  • Технологія виробництва оптичних і оптико-електронних приладів.

5.05010301 “Розробка програмного забезпечення” (3 роки 10 місяців).

5.03050401 “Економіка підприємств” (2 роки 10 місяців).

5.03050901 “Бухгалтерський облік” (2 роки 10 місяців).

У технікумі створені всі умови для якісної підготовки фахівців!

Примеры дипломов Киевского оптико-механического техникума

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

0 + 2 = ?