Коломыйский медицинский колледж им. И. Франко

Коломийський медичний коледж ім. Івана Франка – вищий навчальний заклад І рівня акредитації. Коломийський медичний коледж ім. Івана Франка засновано в 1947 р. За час свого існування Коломийський медичний коледж ім. Івана Франка випустив понад 12 тисяч медичних сестер, фельдшерів, акушерів і фармацевтів.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Коломые

___________________________________

Навчально-виховний процес зорієнтовано на систему організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти. Навчально-виховний процес базується на принципах науковості, гуманізму, наступності та безперервності.

Педагогічний колектив коледжу спрямовує свої зусилля на розробку сучасної методології освіти, не втрачаючи при цьому міцного національного ґрунту, що сприяє виробленню професійних знань і умінь, що були б конкурентоспроможними на національному ринку праці.

Навчально-виховний процес здійснюється у таких формах:

  • навчальні заняття;
  • виконання індивідуальний завдань;
  • використання ТЗН, комп’ютеризації в навчальному процесі викладачами – предметниками;
  • самостійна робота студентів;
  • практична підготовка;
  • контрольні заходи.

Основними видами занять в коледжі є лекція, практичне, лабораторне, семінарське, індивідуальне заняття і консультація. У навчально-виховному процесі використовуються сучасні інформаційні технологій навчання, які сприяють формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку соціально-культурної сфери, організації праці в умовах ринкової економіки.

Примеры дипломов Коломыйского медицинского колледжа им. И. Франко

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

2 + 2 = ?