Коломыйский колледж компьютерных наук

Коломийський коледж комп’ютерних наук – приватний вищий навчальний заклад І рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Коломые

___________________________________

Приватний вищий навчальний заклад “Коломийський коледж комп’ютерних наук” розпочав свою освітню діяльність в 1997 р. з підготовки молодших спеціалістів за трьома комп’ютерними спеціальностями:

  • 5.080406 “Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень”;
  • 5.091405 “Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем”;
  • 5.091406 “Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем”.

Форма власності коледжу – приватна.

У 2010 р. здійснено повторну акредитацію спеціальностей “Обслуговування програмних систем і комплексів”, “Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих та робототехнічних систем”, “Діловодство” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст” відповідно наказів МОНу № 1611л від 10.06. 2010 р. та № 1850л від 14.07. 2010 р. Протоколи ДАКу № 82 від 30.03. 2010 р. та № 84 від 24.06. 2010 р.

Основною метою діяльності Коломийського коледжу комп’ютерних наук є забезпечення необхідних знань, сприяння максимальній практичній спрямованості навчання, установлення оптимального співвідношення між теоретичними і практичними знаннями, уміннями та навичками, якими повинен володіти молодший спеціаліст та бакалавр.

Основними завданнями навчального закладу є:

  • організація освітньої діяльності;
  • підготовка молодших спеціалістів та бакалаврів, здатних працювати у різних галузях народного господарства в умовах ринкових відносин;
  • створення умов для відродження і збереження національної освіти, культури, духовності;
  • організація безперервної багатоступеневої підготовки фахівців;
  • забезпечення ринку праці конкурентноздатними фахівцями.

Організація роботи в коледжі дає змогу студентам не тільки одержати міцні знання і досягти високого рівня теоретичної підготовки, але набути якісних практичних навиків. З цією метою створені належні умови студентам для проходження навчально-виробничих практик в лабораторіях коледжу, в організаціях та на підприємствах різних форм власності. В коледжі навчаються студенти Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Львівської, Закарпатської областей.

Примеры дипломов Коломыйского колледжа компьютерных наук

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

6 + 1 = ?