Колледж Киевского университета рыночных отношений

Коледж Київського університету ринкових відносин – це скорочення терміну отримання базової та повної вищої освіти на 1 – 1,5 року; сучасні інформаційні технології в освіті; Інтернет та електронні підручники; залучення висококваліфікованого професорсько-викладацького складу з економіки та права; можливість отримання звання “Офіцер запасу”; право навчання за 2 напрямками: “Економіка” і “Право” – два Державних диплома.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Киеве

___________________________________

Навчально-виховний процес у коледжі Київського університету ринкових відносин здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедр університету. За час навчання студенти вивчають загальноосвітні предмети, які передбачені програмою середньої школи, основи загальнотеоретичних дисциплін економічного та юридичного циклів, спеціальні дисципліни.

Випускники коледжу разом з дипломом молодшого спеціаліста також отримуватимуть атестат про повну загальну середню освіту.

Студенти, які успішно закінчать коледж, мають можливість продовжити навчання в Київському університеті ринкових відносин на денній або заочній формах за скороченими програмами.

Випускники коледжу працюють в правоохоронних та фінансових органах, на підприємствах, в податкових інспекціях, в організаціях та установах різних форм власності, банківських структурах на посадах спеціалістів середньої ланки.

Примеры дипломов Колледжа Киевского университета рыночных отношений

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

0 + 1 = ?