Колледж Киевского национального университета технологий и дизайна

Коледж КНУТД заснований на загальнодержавній формі власності, є відокремленим структурним підрозділом Київського національного університету технологій та дизайну; підпорядковується Міністерству освіти і науки України.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Киеве

___________________________________

В Коледжі створена й діє інформаційно-комп’ютерна мережа, яка об’єднує всі підрозділи і має вихід до глобальної мережі Інтернет. В навчальному процесі використовуються сучасні комп’ютерні інформаційні технології.

Потужна навчальна та матеріально-технічна база Коледжу, висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, впровадження в навчальний процес сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, поглиблене вивчення іноземних мов сприяють ефективному оволодінню професією і формуванню особистості майбутнього фахівця.

Студентство Коледжу живе багатогранним, творчим життям молоді: оволодіває професійними знаннями та вміннями, навчається працювати і спілкуватися, збагачується духовно, підвищує особистий культурний рівень.

Сьогодні в планах педагогічного колективу – подальша робота над удосконаленням матеріальної бази, навчально-методичних комплексів дисциплін. Бо зміна політичних, економічних умов у світі потребує постійних змін в освіті. Попереду – велике майбутнє.

Примеры дипломов Колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

3 + 1 = ?