Харьковский компьютерно-технологический колледж НТУ ХПИ

Харківський комп’ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” є відокремленим структурним підрозділом НТУ “Харківський політехнічний інститут”.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Харькове

___________________________________

Метою діяльності Коледжу є:

  • здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
  • надання повної загальної середньої освіти для студентів, що навчаються на основі базової загальної середньої освіти;
  • здійснення виховної діяльності; забезпечення культурного і духовного розвитку особистості…

Зміст навчання в Коледжі визначається: Державними стандартами освіти: Освітньо-професійними програмами (ОПП), Освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ), Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

60% випускників Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV р. а., в тому числі вступають до НТУ “ХПІ” на профілюючі спеціальності і навчаються за узгодженими навчальними планами.

Матеріально-технічна, інформаційна, методична база та кадровий склад відповідає сучасним вимогам. В Коледжі є бібліотека, комп’ютерні класи, мережа Enternet, спортивний і тренажерний зали, виробничі майстерні.

Примеры дипломов Харьковского компьютерно-технологического колледжа НТУ ХПИ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Коледж здійснює підготовку за спеціальностями:

  • 5.05010101 “Обслуговування програмних систем і комплексів”
  • 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”
  • 5.05050303 “Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів”
  • 5.05050202 “Обслуговування верстатів з програмним управлінням і РТК”
  • 5.05050305 “Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації”
  • 5.14010201 “Обслуговування та ремонт електропобутової техніки”

0 + 3 = ?