Херсонский базовый медицинский колледж

Херсонський базовий медичний коледж як вищий навчальний заклад II рівня акредитації здійснює підготовку свідомої інтелігенції, сприяє оновленню і збагаченню інтелектуального генофонду нації, вихованню духовної освіти, примножує культурний потенціал, який забезпечує високу ефективність майбутніх спеціалістів-медиків

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Херсоне

___________________________________

На підставі наказу Міністерство охорони здоров’я України від 24 червня 1954 року у відповідності з ухвалою РНК від 1937 року фельдшерсько-акушерська школа перейменована в Херсонське медичне училище.

Таким чином, Херсонське медичне училище стало правонаступником всіх спеціалізованих медичних установ в нашому місті і продовжує їх кращих традицій.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України №585 від 15 листопаду 1963 року Херсонське медичне училище визнано базовим.

В 1978 році, враховуючи високий рівень матеріально-технічного забезпечення учбового процесу і кадровий потенціал викладачів, в училищі за вказівкою Міністерства охорони здоров’я України відкрито відділення для осіб з вадами слуху за фахом “Стоматологія ортопедична”.

З 1982 по 1997 р здійснювалася підготовка за вечірньою формою навчання на спеціальності “Сестринська справа”. Кількість студентів в 60-х – 80-х роках досягала 2000 осіб.

Рішенням ХІХ сесії 23 скликання № 409 від 26.07. 2001 р. Обласної ради народних депутатів Херсонське базове медичне училище реорганізовано в Херсонський базовий медичний коледж.

Колективом установи проводиться велика робота із забезпеченню учбового процесу комп’ютерною технікою, сучасний наочним оснащенням, літературою, фантомами і тренажерами, введений в дію спортивний комплекс коледжу.

Сьогодні висуваються нові вимоги до учбових закладів. Колектив викладачів використовує найкращі методи і форми навчання, втілюючи світовий і власний досвід, з урахуванням місцевих умов, матеріальної бази учбового закладу і лікувально-профілактичних установ, забезпечує високий рівень підготовки молодших фахівців.

Викладачі училища працюють над написанням навчальних посібників і підручників.

Примеры дипломов Херсонского базового медицинского колледжа

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 2 = ?