Галицкий медицинский колледж

Приватний вищий навчальний заклад “Галицький медичний коледж” – освітній заклад новітньої формації, що сприяє духовному становленню особистості студента, створенню умов для його самореалізації у різних видах пізнавально-творчої діяльності, задоволенню потреб та інтересів і має на меті визначення магістрального шляху наскрізної системи виховання, оновлення та збагачення інтелектуального, морального, культурного генофонду нації, підготовки свідомої національної інтелігенції, виховання української духовної еліти, що відповідає потребам і актуальним завданням відродження національної культури, розбудови Української держави

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Тернополе

___________________________________

В зв’язку з суттєвими змінами концепцій розвитку освіти і науки в Україні, розроблено Концепцію розвитку “Галицького медичного коледжу” на 2007-2011 р. р. в якій чітко визначено місце і роль коледжу в освітній реформі.

Коледж має наступну структуру:

  • відділення спеціальності “Лікувальна справа”
  • відділення спеціальності “Сестринська справа”

Провідною ідеєю діяльності “Галицького медичного коледжу” є професійно спрямований аспект змісту і технологій навчання і виховання, прагнення до зміцнення органічного зв’язку навчання з витоками національної та світової практики, гуманістичними та християнськими традиціями людства.

Вихідні позиції діяльності – орієнтація на професіоналізм та інтеграція в освіту міжнародного рівня.

Діяльність коледжу будується на принципах: демократичності, гуманності, єдності національного та загальнолюдського, розвиваючого характеру навчання і виховання, співробітництва, прозорості і динамічності освіти, орієнтації на особистісно – орієнтоване навчання та виховання, оптимізації навчально-виховного процесу, рівності умов кожного студента для реалізації його здібностей, нахилів, таланту, органічного зв’язку з традиціями, поєднання адміністративного управління і громадського самоврядування.

Здійснюється співпраця з іншими навчальними закладами з питань розробки навчальних планів і програм з спецкурсів, організації навчально-виховного процесу, удосконалення підготовки і продовження навчання фахівців згідно вимог часу, поповнення навчально-матеріальної бази, участі в організації та проведенні випускних та вступних іспитів.

Примеры дипломов Галицкого медицинского колледжа

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

0 + 1 = ?