Докучаевский техникум ДонНУЭТ

Докучаєвський технікум ДонНУЕТ – вищий навчальний заклад І рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Докучаевске

___________________________________

Діяльність Докучаєвського технікуму ДонНУЕТ здійснюється згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні молодшого спеціаліста зі спеціальностей 5.03050901 “Бухгалтерський облік”, 5.03051001 “Товарознавство та комерційна діяльність”, 5.05170101 “Виробництво харчової продукції” за денною та заочною формами навчання.

В технікумі склався стабільний, працьовитий педагогічний колектив, майже 80% з них мають вищу та першу кваліфікаційну категорію, серед яких: 2 кандидати наук, доцент, старші викладачі, викладачі – методисти, магістри, аспіранти.

Навчальний процес забезпечують 27 навчальних кабінети, 3 сучасні комп’ютерні класи, 4 лабораторії, 2 кабінети з практичного навчання студентів, ігрова, гімнастична та тренажерна зали, бібліотека з читальною залою, лекційна та актова зали. У постійно діючому музеї технікуму знаходяться документи, що свідчать про етапи його розвитку, роботу циклових комісій, виховну роботу, спортивні досягнення студентів.

Створені необхідні умови для проведення спортивно-масової роботи. Харчування студентів і співробітників технікуму забезпечує їдальня. Робота всіх підрозділів технікуму комп’ютеризована.

Примеры дипломов Докучаевского техникума ДонНУЭТ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

2 + 5 = ?