Донецкий государственный техникум экономики и химических технологий

Сьогодні Донецький державний технікум економіки та хімічних технологій – один з провідних вищих навчальних закладів Донецької області 1 рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Донецке

___________________________________

Технікум проводить підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

“Бухгалтерський облік”

Форма навчання – денна, заочна.

Опис професії: Професія бухгалтера відноситься до однієї з найстарших. Вже в Древній Індії існували бухгалтери по обліку ведення сільськогосподарського виробництва. Перші друковані книги з’явилися в XIV-XV століттях, і серед них “Трактат про рахунки і записи” італійського математика Луки Пачолі – перша книга по бухгалтерському обліку.

Посада бухгалтера була офіційно заснована Петром I на початку XVIII століття. У перекладі з німецького слово “бухгалтер” означає “книгознавець”, тому що раніше надходження і витрати товарно-матеріальних цінностей і коштів записували в спеціальну книгу.

“Економіка підприємства”

Форма навчання – денна, заочна.

Опис професії: Словом “oiconomia” древні греки позначали керування господарством (oicos – домогосподарство, будинок і nomos – закон). Таким чином, цей термін можна вживати для позначення теорії і практики найбільш ефективного ведення господарства. Економіст – фахівець, що займається аналізом господарської, хазяйновитої, господарчої, фінансово-господарської діяльності (підприємства, галузі і т. д.) з метою її поліпшення.

Термін “економіка” вживається і для позначення галузей наукового знання – політична економія, економіка промисловості, економіка сільського господарства, економіка торгівлі і т. д. Велика кількість економістів покликані вивчати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, і розробляти шляхи і методи досягнення цілей, які диктує сучасність.

“Організація виробництва”

Форма навчання – денна, заочна.

Опис професії: У перекладі з англійського слово manager означає – керівник, завідувач, директор, керуючий. Останні кілька років ознаменувалися високим ростом підприємництва в нашій країні. В даний час із класу підприємців виріс особливий клас менеджерів і керуючих, що здобуває все більшу популярність. Але в цілому менеджери існували завжди, як завжди існували керівники підприємств, компаній, фірм і організацій.

Традиційний менеджер – це керівник, що на відміну від підприємця досить жорстко обмежений у своїй діяльності набором норм, правил і традицій, властивих для будь-якої організації.

“Аналітичний контроль якості хімічних сполук”

Форма навчання – денна, заочна.

Опис професії: Слово “хімія” уперше зустрічається в 336 році в книзі римського астронома Юлія Матерна Фирмика. Найбільш ймовірною версією походження цього слова є та, котра зв’язує слово “хімія” із древньою назвою Єгипту – Kham. Єгипетські жриці уміли виплавляти і перевіряти на чистоту такі метали, як золото, срібло, свинець, готувати з них сплави, знали рецепти готування лік, барвників, косметичних препаратів.

За 3 тисячі років до н. е. люди навчилися виплавляти з руд мідь і робити її сплав з оловом – бронзу, і це ознаменувало перехід людини з кам’яного в бронзове століття. Близько 1500 років до н. е. людство відкрило секрет виплавки заліза і перейшло в залізний вік. Поступово люди навчилися обпалювати кераміку, офарблювати тканини, дубити шкіри, варити пиво і сбражувати виноградний сік.

У наступний час, аж до XVII століття хімія розвивався як таємна наука, головною метою якої стало перетворення неблагородних металів у золото за допомогою магічного філософського каменю. Основоположником хімії як науки можна вважати англійського хіміка Роберта Бойля. Його ім’ям названий найбільший газовий закон – закон Бойля-Мариотта. Великий російський вчений М. В. Ломоносов стояв у джерел корпускулярної (атомістичної) хімії.

На початку XIX століття хімія стало самостійною наукою. Тоді ж хімія розділилася на неорганічну й органічну. Як самостійна дисципліна склалася аналітична хімія. За цією наукою, без перебільшення, майбутні відкриття і досягнення людства.

“Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафто-газопереробної промисловості”

Форма навчання – денна, заочна.

Домінуючі види діяльності:

  • вибір ефективних способів монтажу та обслуговування технічного, опалювально-вентиляційного, газового устаткування тощо на промислових об’єктах;
  • здійснення заходів щодо попередження виробничого браку і передчасного псування контрольованих систем, обмірювання й обрахування обсягів, якості виконуваних робіт;
  • обслуговування обладнання хімічних, коксохімічних, нафтогазопереробних підприємств, в тому числі їх поточний та капітальний ремонт;
  • робота на устаткуванні хімічних, коксохімічних, нафтопереробних підприємств.

“Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів”

Форма навчання – заочна.

Опис професії: Якщо на зорі своєї будівельної діяльності. людина, використовувала будівельні матеріали (глини, камені і ін.), що тільки зустрічаються в природі в готовому вигляді, то сьогодні грандіозні масштаби будівництва промислових, цивільних, житлових будівель і всіляких інженерних споруд не можуть обійтися без широкої кількості різноманітних штучних будівельних матеріалів, втому числі пластмас. Їх виробництво організоване на підприємствах будівельної індустрії, спеціалізованих цехах та заводах.

“Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”

Форма навчання – заочна.

Опис професії: Усі професії і спеціальності, зв’язані з програмуванням і інформатикою, з’явилися порівняно недавно. Першим програмістом можна назвати жінку – Аду Лавлейс, дочку знаменитого англійського поета Байрона. З появою ЕОМ усі комп’ютерні спеціальності не були чітко диференційовані.

На виробництві виконання більшості трудових операцій автоматизовано. Автоматичні верстати, виробничі лінії заміняють людину, виконуючи важку монотонну працю з більшою швидкістю і точністю. Також існують технологічні процеси, виконання яких людиною неможливе через їхній температурний режим, необхідний рівень тиску, витрати фізичної сили чи специфіки вхідних компонентів. Автоматичне чи напівавтоматичне устаткування використовується в багатьох виробничи

х галузях і фактично на всіх етапах виробничого процесу, від вироблення матеріалів до упакування продукту. Автоматизоване виробництво поширене в хімічній промисловості при створенні різних матеріалів для інших областей, а також у легкій, харчовій, деревообробній, металообробній і інших галузях промисловості.

Багато в чому автоматизоване виробництво і зборка окремих елементів для побутової, комп’ютерної, орг-, аудіо- і відеотехніки, а також у машинобудуванні.

Примеры дипломов Донецкого государственного техникума экономики и химических технологий

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

2 + 2 = ?