Черновецкий колледж дизайна и экономики

Чернівецький коледж дизайну та економіки є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації, який у відповідності з Конституцією України, законом України “Про вищу освіту” забезпечує право громадян України на освіту незалежно від статі, расової і національної приналежності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, віросповідання, місця проживання.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Черновцах

___________________________________

Місією коледжу є задоволення суспільних та індивідуальних потреб міста Чернівці і Чернівецької області у здобутті випускниками загальноосвітніх шкіл неповної вищої освіти з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Головні завдання коледжу:

 • здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і відповідає стандартам вищої освіти;
 • здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;
 • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
 • забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;
 • створення відповідних умов для практичного навчання студентів;
 • забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;
 • підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

Примеры дипломов Черновецкого колледжа дизайна и экономики

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Коледж готує фахівців з таких спеціальностей:

 • Фінанси і кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Моделювання та конструювання промислових виробів

Форми навчання: денна, заочна.

4 + 0 = ?