Брацлавский агроэкономический колледж

Брацлавський агроекономічний коледж – вищий навчальний заклад І рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Брацлаве

___________________________________

Серед зелені височіє навчальний корпус, є 2 гуртожитки, їдальня. Всі студенти забезпечені медичним та торгово-побутовим обслуговуванням. Заняття відбуваються в 38 навчальних кабінетах та лабораторіях, забезпечених науковими посібниками та ТЗН, в читальному залі, спортивному комплексі. За останні роки відбулося значне поновлення кабінетів комп’ютерною технікою. Сьогодні в коледжі діє 6 комп’ютерних класів обладнаних 110 комп’ютерами. Брацлавський агроекономічний коледж є одним з найкращих навчальних закладів в Україні. Його по праву зараховують до ветеранів навчальних закладів.

Впродовж 70 років було випущено понад 18 тисяч фахівців. Коледжу є чим пишатись, окраса його – випускники. Серед них бухгалтери, економісти, плановики, техніки – електрики сільськогосподарських підприємств, які працюють в господарствах Вінницької області та за її межами, користуються авторитетом висококваліфікованих фахівців в галузі сільського господарства.

В коледжі працює 75 викладачів. З них 41 викладач має вищу категорію, в тому числі 19 – педагогічне звання “викладач – методист” і 13 – Старший викладач, 21 викладач має І категорію, 5 викладачів ІІ категорії і 8 спеціалістів.

Велика увага у коледжі приділяється інформаційному забезпеченню навчального процесу, використанню комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. Інформаційне забезпечення навчального процесу реалізується через застосування глобальної комп’ютерної мережі Internet, яка надає можливість доступу як студентів так і викладачів до законодавчих і нормативних актів економічного характеру. Використання зазначеного інформаційного забезпечення дає змогу підтримувати необхідний рівень підготовки, що в основному відповідає сучасним вимогам до фаху.

Примеры дипломов Брацлавского агроэкономического колледжа

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

2 + 5 = ?