Бердянский колледж ТДАТУ

Відокремлений структурний підрозділ “Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету” є державним навчальним закладом І рівня акредитації і готує молодших спеціалістів для господарств та підприємств Міністерства аграрної політики України.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Бердянске

___________________________________

ВСП “Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету” один з найстаріших навчальних закладів України.

Основними напрямками діяльності коледжу є:

 • підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для задоволення потреб аграрного сектору економіки України;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
 • культурно-освітня, методична, фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;
 • надання освітніх платних послуг, не заборонених законодавством.

Головними завданнями коледжу є:

 • здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і відповідає стандартам вищої освіти;
 • здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;
 • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
 • забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між педагогічними працівниками, студентами;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;
 • забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;
 • підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

Структура управління коледжем, навчально-виховним, виробничим і методичним процесом визначені Положенням про коледж.

Коледж має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банку, печатку із зображенням ідентифікаційного коду та зі своїм найменуванням.

За роки існування в коледжі підготовлено майже 18 тисяч спеціалістів для системи агропромислового комплексу України та інших держав СНД. Серед випускників коледжу – новатори виробництва, керівники підприємств, управлінь, викладачі вищих навчальних закладів.

Примеры дипломов Бердянского колледжа ТДАТУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії про наслідки ліцензування (ліцензія АВ № 159351 від 20.09. 2006 р.) технікум здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за спеціальностями:

 • 5.090247 “Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв”;
 • 5.091716 “Бродильне виробництво і виноробство”;
 • 5.130107 “Агрономія”;
 • 5.091718 “Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів”;
 • 5.050113 “Комерційна діяльність”;
 • 5.050104 “Фінанси”;
 • 5.050403 “Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах”.

З 2004 року проводиться підготовка з придбання робочої професії “Оператор комп’ютерного набору” (ліцензія серія АВ № 048084 від 22.03. 2006 р.)

6 + 2 = ?