Бердянский экономико-правовой колледж БУМиБ

Економіко-правовий коледж Бердянського університету менеджменту і бізнесу – вищий навчальний заклад освіти першого рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Бердянске

___________________________________

Бердянський економіко-правовий коледж БУМіБ створений за наказом ректора Бердянського університету менеджменту і бізнесу від 26 грудня 2008 року №738 “Про створення економіко-правового коледжу Бердянського університету менеджменту і бізнесу”.

Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти.

Навчання у коледжі проводиться за денною і заочною формами. Термін навчання становить 3 роки на денній і 3,5 роки на заочній формах. Випускники отримують диплом державного зразка з відповідної спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Для реалізації ефективного навчального процесу та підготовки висококваліфікованих спеціалістів у коледжі створено усі умови. У навчальний процес впроваджені сучасні технології навчання, що передбачають використання сучасного комп’ютерного обладнання. До послуг студентів мережа Internet. Власна бібліотека забезпечена підручниками, фаховою та періодичною літературою.

Примеры дипломов Бердянского экономико-правового колледжа БУМиБ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 6 = ?