Житомирский колледж ресторанно-туристического бизнеса и торговли

ДВНЗ “Житомирський коледж ресторанно-туристичного бізнесу та торгівлі” готує кадри для торгівлі, ресторанного господарства, сфери туристичного обслуговування з 1962 року/

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Житомире

___________________________________

На денному та заочному відділеннях технікум готує молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

  • Товарознавство та комерційна діяльність.
  • Виробництво харчової продукції.
  • Туристичне обслуговування.

Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної професійної та громадської діяльності, вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов, уміти безперервно оновлювати і збагачувати свої знання, володіти передовими методами управління трудовим колективом, мати високі моральні якості, почуття професійної гідності та відповідальності за результати праці, знати основи вітчизняної і світової культури.

Навичок професійної діяльності студенти набувають під час виробничої та переддипломної практики, яка для майбутніх товарознавців і технологів проходить на кращих сучасних підприємствах міста, а для правознавців – в органах внутрішніх справ, юстиції, прокуратурі, податковій адміністрації. Працевлаштування випускників здійснюється за замовленням підприємств та організацій, частині з них надається право самостійно влаштовуватися на роботу. В останні роки значно збільшився попит на випускників технікуму, які зарекомендували себе здібними, ініціативними, високопрофесійними спеціалістами.

Підготовку кадрів у технікумі забезпечують 42 викладачі та працівники адмінперсоналу, 4 майстри виробничого навчання, серед яких 2 викладачі-методисти, 11 викладачів вищої категорії, 1 магістр. Викладачі технікуму постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня, активно втілюють у навчальний процес інноваційні технології.

Примеры дипломов Житомирского колледжа ресторанно-туристического бизнеса и торговли

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

0 + 3 = ?