Диплом ЗГИА

Диплом Запорожской государственной инженерной академии

Запорізька державна інженерна академія (ЗДІА) – державний інженерний ВНЗ промислового регіону, має вищий IV рівень акредитації. В ЗДІА здійснюється підготовка фахівців на 4 факультетах за рівнями вищої освіти бакалавр, магістр та освітньо-науковим рівнем доктор філософії. Бакалаври і магістри навчаються за 18 актуальними спеціальностями з 11 галузей знань, аспіранти – за 5 спеціальностями за денною та заочною формами навчання. Центр безперервної освіти виконує перепідготовку спеціалістів та надає освітні послуги на курсах підвищення кваліфікації та підготовчих курсах до вступу у ВНЗ. Студенти ЗДІА проходять практику та працевлаштовуються після завершення навчання на промислових підприємствах міста та регіону. ЗДІА має 3 навчальні корпуси, 2 гуртожитки, базу відпочинку “Студентська січ” на острові Хортиця та базу відпочинку “Монтажник” на Азовському морі. Студенти мають можливості особистого розвитку в позанавчальний час в спортивних секціях та студентському Центрі мистецтв “Порт-Арте”.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Запорожье

___________________________________

Тип навчального закладу: Академія
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 5350 до 7236
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, магістр, доктор філософії
Кількість студентів: 3500
Місто: Запоріжжя
Рейтинг університетів “ТОП-200 Україна” (2015): 128 місце
Рейтинг університетів “ТОП-200 Україна” (2016): 127 місце
Рейтинг університетів “ТОП-200 Україна” (2017): 128 місце
Рейтинг університетів “ТОП-200 Україна” (2018): 134 місце

Примеры дипломов Запорожской государственной инженерной академии

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Запорізька державна інженерна академія (ЗДІА) проводить підготовку за такими напрямами:

 • Інформаційні технології 

  • Інженерія програмного забезпечення
 • Автоматизація та приладобудування 

  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  • Мікро- та наносистемна техніка
 • Електрична інженерія 

  • Теплоенергетика
  • Гідроенергетика
  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Електроніка та телекомунікації 

  • Електроніка
 • Архітектура та будівництво 

  • Будівництво та цивільна інженерія
 • Механічна інженерія 

  • Металургія
  • Галузеве машинобудування
 • Управління та адміністрування 

  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • Публічне управління та адміністрування
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Облік і оподаткування
  • Менеджмент
 • Соціальні та поведінкові науки 

  • Економіка
 • Виробництво та технології 

  • Технології захисту навколишнього середовища
 • Цивільна безпека 

  • Цивільна безпека

5 + 2 = ?