Закарпатский базовый медицинский колледж

Закарпатський базовий медичний коледж – вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Хусте

___________________________________

Відділення спеціальностей “Фармація”, “Лікувальна справа”, “Акушерська справа” є правонаступником фельдшерського відділення.

На сьогоднішній день “Фармація”, “Лікувальна справа”, “Акушерська справа” має ліцензований обсяг підготовки по спеціальностям:

  • 5.110201 “Фармація” – 30 чол.
  • 5.110101 “Лікувальна справа” – 60 чол.
  • 5.110107 “Акушерська справа” – 30 чол.

Викладацький склад відділення становить 76 осіб, з них – 62 штатних викладачів та 14 сумісників. Серед штатного викладацького складу працює 2 кандидатів наук.

39 викладачів вищої категорії: з них 10 мають звання “старший викладач”, та 16 “викладач-методист”. 10 викладачів першої категорії та 4 викладачів другої категорії, 9 викладачів спеціалістів. Згідно із законом України “Про вищу освіту” викладачі нашого коледжу:

  • Постійно підвищують свій професійний рівень, педагогічну майстерність і наукову кваліфікацію.
  • Забезпечують високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін згідно освітніх програми відповідної спеціальності.
  • Додержуються норм педагогічної етики та моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму й поваги до Конституції України.
  • Додержуються законів України, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу.

На відділенні навчається 297 студентів. Створені всі умови для успішного навчання: сучасні аудиторії, аудиторії з технічними засобами навчання, кабінети для практичного заняття. Практичні заняття проводяться на базі Хустської районної лікарні та поліклініці.

В наявності два комп’ютерні класи, підключений Інтернет. Студенти працюють в гуртках, беруть участь в науково-практичних конференціях.

Проводиться виховна робота з студентами в формі: класні години, етнічні бесіди, екскурсії, змагання, туристичні походи, виставки, різноманітні конкурси.

Сестринська справа

Закарпатський базовий державний медичний коледж є правонаступником Хустської школи медичних сестер, заснованої на комунальній власності відповідно до рішення № 147 від 25 жовтня 1945 р. виконкому Закарпатської обласної ради депутатів трудящих, яку у 1954 р. перейменовано в Хустське медичне училище.

Особлива роль у підготовці сестринських високопрофесійних кадрів відводиться в нашому вищому медичному навчальному закладу – в коледжі, запроваджена відповідно до Європейських і світових стандартів, ступенева медсестринська освіта − від ліцензованої медичної сестри до бакалавра медицини.

На даний час на відділенні здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: – дипломована медична сестра та бакалавр медицини. Навчальний процес на відділенні забезпечується відповідною матеріально-технічною базою та достатнім аудиторним фондом. Книжковий бібліотечний фонд становить понад 38 400 примірників, що відповідає задоволенню потреб читачів, їх професійній підготовці, потребам навчально-методичної та культурно-виховної роботи.

Характеристика педагогічного складу зі спеціальності “Сестринська справа”: загальна чисельність викладачів – 47, з них: кандидатів наук – 4; викладачів з вищою кваліфікаційною категорією – 26; викладачів з першою кваліфікаційною категорією – 5; викладачів з другою кваліфікаційною категорією – 7; з кваліфікаційною категорією “спеціаліст” – 9. Всі викладачі викладають дисципліни, що відповідають їх базовій освіті.

Примеры дипломов Закарпатского базового медицинского колледжа

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

5 + 2 = ?