Запорожский базовый медицинский колледж

Сьогодні коледж – сучасний багатопрофільний вищий навчальний заклад І рівня акредитації, в якому навчаються професіям медичної сестри, зубного техніка, фельдшера, акушерки, фельдшера-лаборанта, санітарного фельдшера більше 1000 студентів.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Запорожье

___________________________________

Сьогодні коледж – сучасний багатопрофільний вищий навчальний заклад І рівня акредитації, в якому навчаються професіям медичної сестри, зубного техніка, фельдшера, акушерки, фельдшера-лаборанта, санітарного фельдшера більше 1000 студентів

Матеріально-технічна база дозволяє розмістити 55 кабінетів і лабораторій в навчальному корпусі та 12 на практичних базах; актовий, спортивний та тренажерний зали, комп’ютерні класи, їдальню, дев’ятиповерховий гуртожиток на 550 місць, спортивний майданчик. Всі кабінети оснащені сучасним обладнанням: комп’ютерами, телевізорами, забезпечені макетами, муляжами, моделями, фантомами та максимально наближені до кабінетів лікувальних установ.

Так, хірургічний блок складається з навчального кабінету, передопераційної, операційної зали, інтер’єр якої оформлено у відповідності до сучасних вимог. Працює комп’ютерна мережа з підключенням до Інтернету. Відкрито власний сайт з докладною інформацією про коледж. Чудова бібліотека з книжковим фондом понад 80000 примірників, затишна читальна зала.

Але стіни – далеко не все. Історію творять люди. Все починається з викладача-професіонала. Навчальний процес в коледжі забезпечує колектив висококваліфікованих лікарів-викладачів. Серед них робітники практичної медицини, кандидати медичних наук, викладачі вищої і першої категорії, старші викладачі, викладачі-методисти.

Основою діяльності педагогічного колективу є Кодекс честі викладачів Запорізького медичного коледжу:

  • гідно та чесно виконувати обов’язки педагога, пам’ятаючи, що “я – завжди учень” – simper tiro;
  • свідомо нести перед державою, перед педагогічним та студентським колективами, перед батьками студентів моральну і духовну відповідальність за якість моєї педагогічної роботи.

Викладачі в навчально-виховному процесі використовують комп’ютерні та мультимедійні технології, інноваційні методики навчання. Викладачами створені навчальні посібники, авторські програми, приватні методики.

Однією з найважливіших задач колективу педагоги вважають оптимізацію навчально-виховного процесу. В коледжі здійснено перехід на навчання медичних сестер у відповідності до вимог Болонської декларації.

Працюють в коледжі і предметні пошуково-дослідні гуртки терапевтичного, педіатричного, хірургічного, біохімічного та інших циклів. Студенти самі створюють навчальні відеофільми, фотоальбоми, наочні навчальні матеріали на основі своїх пошуків та досліджень в гуртках.

Коледж пишається студентами-переможцями олімпіад, оглядів, конкурсів різних рівнів (Республіканський конкурс з української мови ім. П. Яцека; Всеукраїнський конкурс професійної майстерності зі спеціальності “Стоматологія ортопедична” серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та інші).

Наших випускників вирізняють високий рівень професійної підготовки і великий авторитет в колективах лікувально-профілактичних закладів.

Понад 17 років колективом, який має все необхідне для підготовки професіоналів-медиків, керує лікар, педагог вищої категорії Людмила Никифорівна Журавльова. Її вирізняє висока вимогливість не тільки до колективу, але, в першу чергу, до себе, витримка, ерудиція, ініціатива. Всю навчально-виховну роботу в колективі директор спрямовує на досягнення кінцевих результатів: випуск повноцінних, конкурентноспроможних спеціалістів. Її професійне кредо: “Практика – критерій істини”

В центрі навчально-виховного процесу в коледжі знаходиться студент. Для тих хто навчається створені умови не тільки для оволодіння майбутньою професією, але й для формування особистості. Педагогічний колектив створив єдину виховну структуру від куратора групи, вихователя гуртожитку до завідуючого відділенням. Сформована система студентського самоврядування. Працюють гуртки і клуби за інтересами: літературна вітальня, поетичний клуб, “Господарочка”, “Українське козацьке товариство”, “Альма-Матер” та інші.

Коледж багатий традиціями: посвячення в студенти; презентації спеціальностей; конкурси “Кращий за професією”; КВК; осінні бали і таке інше.

Варто відзначити, що студенти Запорізького медичного коледжу протягом багатьох років посідають призові місця в спартакіадах серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації з різних видів спорту.

Запорізький медичний коледж є базовим, ним координується робота, надається методична допомога медичним коледжам і училищам Запорізького регіону. Співпрацює з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації.

Минають роки…. Одне покоління студентів змінюється наступним. Але хочеться вірити, що роки навчання в коледжі стали і будуть мірилом любові до Альма-Матер, і щоб кожний з випускників пам’ятав слова Кодексу честі студента Запорізького медичного коледжу.

Примеры дипломов Запорожского базового медицинского колледжа

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

4 + 2 = ?