Вольногорский техникум Национальной металлургической академии Украины

Вільногірський технікум Національної металургійної академії України – вищий навчальний заклад І рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Вольногорске

___________________________________

З роками в залежності від потреб виробництва в технікумі змінювались спеціальності та матеріально-технічна база. За 50 років технікум підготував 7067 спеціалістів за 11-ма спеціальностями, більшість яких працюють у нашому місті – ГМК, завод ЗБВ, завод Вільногірське скло. Кращі з випускників продовжують навчатися у ВНЗ III- ІVр. а.

Навчальний процес на високому педагогічному рівні забезпечують 35 викладачів, серед яких 4 викладачі-методисти, 16 викладачів вищої категорії. Заняття проводяться у 18 кабінетах, 17 лабораторіях, 2 комп’ютерних кабінетах. Для проведення навчальної та виробничої практики студенти використовують слюсарно-механічні майстерні та базові підприємства відповідного профілю. Працює бібліотека, в якій є велика читальна зала на 70 місць. Книжковий фонд складає 32 тисячі примірників: енциклопедії, довідники, технічна, навчальна та художня література.

Примеры дипломов Вольногорского техникума Национальной металлургической академии Украины

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Техникум проводить підготовку  спеціалістів за такими спеціальностями:

“Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”

Фахівець підготовлений до роботи в галузях економіки відповідно до Національного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності” ДК 009:2005, затвердженого і введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 375.

Переробна промисловість.

Виробництво машин та устаткування:

 • Виробництво підіймально-транспортного устаткування
 • Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування
 • Монтаж інших машин та устаткування загального призначення
 • Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення
 • Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів
 • Монтаж машин та устаткування для металургії
 • Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії
 • Ремонт, технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва
 • Монтаж машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва

Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування:

 • Монтаж та установлення офісного устаткування
 • Ремонт та технічне обслуговування двигунів, генераторів і трансформаторів
 • Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів
 • Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури
 • Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури
 • Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування.
 • Монтаж іншого електричного устаткування.

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води:

 • Розподілення та постачання електроенергії

Будівництво:

 • Електромонтажні роботи

Молодший спеціаліст може займати первинні посади:

 • диспетчер електропідстанції;
 • електрик дільниці;
 • технік-електрик;
 • технік-конструктор (електротехніка);
 • технік-технолог (електротехніка);
 • технік з налагодження та випробувань.

“Виробництво кольорових металів і сплавів”

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки:

 • Переробна промисловість
 • Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
 • Металургійне виробництво
 • Виробництво кольорових металів
 • Виробництво дорогоцінних металів
 • Виробництво алюмінію
 • Виробництво свинцю, цинку та олова
 • Виробництво міді
 • Виробництво інших кольорових металів
 • Лиття легких кольорових металів
 • Лиття інших кольорових металів

Молодший спеціаліст може займати первинні посади:

 • технік-технолог (виробництва кольорових металів і сплавів)
 • технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія)
 • технік-конструктор
 • технік
 • технік з підготовки виробництва
 • технік з підготовки технічної документації
 • технолог
 • технік із стандартизації

“Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003: 2005:

 • 3113 Електромеханік;
 • 3113 Електромеханік дільниці;
 • 3113 Технік-конструктор (електротехніка);
 • 3115 Технік з автоматизації виробничих процесів;
 • 3118 Кресляр-конструктор;
 • 3119 Лаборант з обслуговування засобів автоматизації;
 • 3119 Технік з налагоджування та випробувань.

Молодший спеціаліст може займати первинні посади, зазначені у довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників:

 • техніка з налагоджування та випробувань;
 • техніка-конструктора з автоматизації виробничих процесів;
 • електромеханіка дільниці;
 • кресляра-конструктора систем автоматизації;
 • техніка-електромеханіка з автоматизації виробничих процесів;
 • лаборанта з обслуговування засобів автоматизації

“Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств”

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки:

 • Переробна промисловість
 • Виробництво підіймально-транспортного устаткування
 • Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування
 • Виробництво інших машин та устаткування загального призначення
 • Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення
 • Виробництво машин та устаткування для металургії
 • Монтаж та установлення машин для металургії
 • Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії

Молодший спеціаліст може займати первинні посади:

 • Технік з інструменту
 • Технік з механізації трудоємких процесів
 • Технік-технолог (механіка)
 • Технік-конструктор
 • Технік
 • Технік з метрології
 • Технік з налагодження та випробувань
 • Технік з підготовки виробництва
 • Технік з підготовки технічної документації
 • Технік із стандартизації
 • Технолог

0 + 3 = ?