Диплом ВНАУ

Диплом Винницкого национального аграрного университета

Вінницький національний аграрний університет – сучасний університетський центр I-IV рівня акредитації, де здійснюється освітня науково-практична підготовка фахівців для аграрного сектору економіки (молодші спеціалісти, бакалаври, спеціалісти, магістри, кандидати і доктори наук) у відповідності до вимог галузевих стандартів освіти України, положень Болонської конвенції, науковим тенденціям та потребам сучасного сільськогосподарського виробництва.

На семи факультетах Вінницького національного аграрного університету: агрономічному, менеджменту, механізації та електрифікації сільського господарства, обліку і аудиту, економічної кібернетики, технології виробництва та переробки продукції тваринництва, в інститутах та коледжах університету навчається біля 15 000 студентів.

Вінницький національний аграрний університет, як вищий навчальний заклад освіти акредитований за ІV рівнем, має право на підготовку фахівців відповідних професійних напрямів і спеціальностей за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Вінницький національний аграрний університет повністю укомплектований професорсько-викладацькими кадрами. Навчально-виховний процес здійснюють 450 викладачів, з них докторів наук, професорів – 52, кандидатів наук, доцентів – 212.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Виннице

___________________________________

Тип навчального закладу: Університет
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 6500 до 10000
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр
Кількість студентів: 15000
Місто: Вінниця
Рейтинг університетів “ТОП-200 Україна” (2015): 129 місце
Рейтинг університетів “ТОП-200 Україна” (2016): 129 місце
Рейтинг університетів “ТОП-200 Україна” (2017): 129 місце
Рейтинг університетів “ТОП-200 Україна” (2018): 128 місце

Примеры дипломов Винницкого национального аграрного университета

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

3 + 2 = ?