Диплом ВИЭМ

Диплом Волынского института экономики и менеджмента

Волинський інститут економіки та менеджменту (ВІЕМ) є суб’єктом системи вищої освіти ІІІ рівня акредитації, створений з метою задоволення освітніх потреб населення та держави у висококваліфікованих фахівцях європейського рівня для роботи в умовах ринку.

До основних видів діяльності Волинського інституту економіки та менеджменту належать:

  • навчальна (підготовка фахівців на базі повної середньої освіти та перепідготовка на базі вищої освіти згідно з наданою Міністерством освіти і науки України ліцензією з напрямів: економіка і підприємництво, менеджмент та філологія);
  • наукова (виконання наукових досліджень, проведення науково-практичних конференцій, семінарів, виставок);
  • консультаційна (надання консультацій у галузях бізнесу, економіки, менеджменту, маркетингу, тощо);
  • перекладацька (переклад текстів, документів, апостилів)
  • тренінгова діяльність та курсова підготовка підприємців малого і середнього бізнесу;
  • редакційно-видавнича та рекламна діяльність.

Волинський інститут економіки та менеджменту ефективно інтегрується з європейською системою освіти, активно розвиває міжнародні зв’язки з навчальними закладами країн ЄС. Відповідно до вимог Болонської декларації в інституті запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на поєднанні модульної організації навчального процесу та вимірі навчального навантаження студентів в кредитах Європейської кредитно-трансферної та накопичувальної системи (ЕСТS).

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Луцке

___________________________________

Тип навчального закладу: Інститут
Форма власності: приватна
Рівень акредитації: ІІІ-IV
Вартість навчання на рік (грн.): 6850
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр
Кількість студентів: н.д.
Місто: Луцьк

Примеры дипломов Волынского института экономики и менеджмента

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

8 + 0 = ?