Диплом УНТ

Диплом Университета новейших технологий

Відповідно до Указу Президента України про необхідність проведення реформ в галузі земельних відносин, за ініціативою Головного управління геодезії, картографії та кадастру, в 1996 році був заснований Київський інженерно-технічний інститут – КІТІ, який з 05.03 2001 року змінив назву на Київський інститут менеджменту та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті (КІМІТ при НАУ) , а 22.06. 2005 року змінив назву на Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті (ІЗІТ при НАУ).

На сьогоднішній день в університеті навчаються сотні студентів денної та заочної форм навчання. Університет є єдиним в Україні, що здійснює підготовку спеціалістів з більшості спеціальностей напряму „Геодезія, картографія та землеустрій”. Серед них спеціальності, що широко охоплюють коло питань із системи управління земельними ресурсами: землеустрій та кадастр, геоінформаційні системи і технології, геодезія, фотограмметрія та дистанційне зондування. Серед інших спеціальностей користуються попитом: інформаційні управляючі системи і технології, фінанси, правознавство, екологія. З 2009 р. університет готує магістрів за спеціальностями „Землеустрій та кадастр”, „Геодезія”, а з 2010 року – магістрів за спеціальностями: “Фотограмметрія та дистанційне зондування”, “Геоінформаційні системи і технології”. Робота фахівців з цих спеціальностей вкрай необхідна для розвитку Києва та України в цілому. У своїй роботі університет також керується Статутом університету, Положенням про навчальний процес та Положенням про проведення практики студентів. У своїй роботі університет також керується Статутом університету, Положенням про організацію навчального процесу та Положенням про проведення практики студентів.

За час свого існування університет підготував більше 6400 кваліфікованих фахівців. За якісну підготовку молодих спеціалістів Університет нагороджений Почесною грамотою Державного комітету України по земельних ресурсах.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Киеве

___________________________________

Тип навчального закладу: Університет
Форма власності: приватна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 14000 до 22000
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, магістр
Кількість студентів: н.д.
Місто: Київ

Примеры дипломов Университета новейших технологий

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

Університет новітніх технологій проводить підготовку за такими напрямами:

 • Інформаційні технології 

  • Комп’ютерні науки
 • Архітектура та будівництво 

  • Геодезія та землеустрій
 • Управління та адміністрування 

  • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Право 

  • Право
 • Природничі науки 

  • Екологія

2 + 2 = ?