Университетский колледж Киевского университета им. Б. Гринченко

Університетський коледж є складовою навчально-методичного, науково-виробничого комплексу Київського Університету імені Бориса Грінченка, метою діяльності якого є задоволення потреб у неперервній освіті з урахуванням специфіки столичного регіону, місцевого ринку праці та запитів населення, реалізація наступності між різними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Киеве

___________________________________

Сутнісною відмінністю Університетського коледжу від інших навчально-наукових структурних підрозділів Університету є здійснення загальноосвітньої підготовки у поєднанні з підготовкою молодшого спеціаліста, сприяння формуванню основи професійних умінь і навичок та, водночас, долученню до унікального університетського освітнього простору та культури.

Новий навчальний рік Університетський коледж функціонуватиме в умовах підвищення диверсифікації діяльності, оскільки суттєво розширився перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за ОКР “молодший спеціаліст”.

Колектив Київського міського педагогічного училища №3, що став основою для формування Університетського коледжу, який став наступником трьох міських педагогічних коледжів, має значний успішний досвід підготовки вчителів початкових класів, адже в цьому році виповнюється 25 років з дня його заснування.

З 2008 року, коли міські педагогічні коледжі влились до структури Київського університету імені Бориса Грінченка, у коледжі також почали готувати вихователів дошкільних закладів, вчителів фізичного виховання, музики, образотворчого мистецтва, спеціалістів з дизайну. У 2010 році до цього переліку напрямів і спеціальностей додались соціальна педагогіка, бібліотечна справа, діловодство, видавнича справа і редагування, правознавство. І сьогодні коледж готує фахівців за 11 спеціальностями, які представляють 6 галузей знань.

Колектив Університетського коледжу працює над підвищенням якості освіти в умовах багатопрофільності на засадах компетентнісного підходу.

Метою освітньої діяльності в умовах Університетського коледжу є сприяння формуванню в особистості системи цінностей та інтересів; зміна якості її діяльності на користь інтелектуальної та творчої складових; ефективний розвиток індивідуальних здібностей; формування професійних компетенцій, що забезпечать конкурентні переваги на ринку праці; побудова основи для життєвої траєкторії, в тому числі професійної кар’єри; набуття відповідного соціального статусу.

Студентам створені необхідні умови для навчання і відпочинку. Аудиторії та кабінети обладнані сучасними технічними засобами навчання, функціонує бібліотека, читальний зал, комп’ютерний центр, актова зала. Для занять з фізичної культури та спорту обладнані спортивний та тренажерний зали, стадіон.

Примеры дипломов Университетского колледжа Киевского университета им. Б. Гринченко

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

4 + 3 = ?