Уманский гуманитарно-педагогический колледж им. Т. Г. Шевченко

Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка – один з найстаріших вищих навчальних закладів Черкащини. Його авторитет ґрунтується на вдалому поєднанні багатьох традицій, які сформувались протягом сторіччя та поступальному стабільному розвитку з врахуванням нових тенденцій сучасної вищої школи.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Умани

___________________________________

Основною метою діяльності коледжу є створення умов, необхідних для здобуття студентами неповної або базової вищої педагогічної освіти. З урахуванням якісних змін, які відбуваються в системі освіти України, колектив закладу працює над проблемою пошуку та впровадження оптимальних, ефективних форм організації навчального процесу, спрямовує зусилля на підвищення якості підготовки фахівців.

Колектив закладу – 161 педагогічних та 55 адміністративно-господарських працівників. В складі колективу 8 викладачів-методистів, 26 старших викладача. Мають вищу кваліфікаційну категорію 77 осіб, першу – 22 осіб.

Сьогодні в коледжі на відділеннях музичного виховання, дошкільної та початкової освіти, соціальної та корекційної педагогіки навчається 650студент денної та 178 студентів заочної форми навчання.

Здійснюється підготовка фахівців з 5-ти спеціальностей: “Музичне мистецтво”, “Дошкільна освіта”, “Початкова освіта”, “Соціальна педагогіка”, “Корекційна освіта (логопедія)” та 7-ми додаткових спеціалізацій: “Вихователь з правом навчання дітей англійської мови”, “Вчитель англійської мови”, “Вчитель інформатики”, “Керівник хореографічного колективу”, “Організатор фізичного виховання”, “Вихователь логопедичних груп”, “Організатор образотворчої діяльності”.

Педагогічний колектив працює над удосконаленням комплексу навчально-методичного забезпечення навчального процесу та впровадженням інноваційних технологій. Протягом останніх років суттєво оновлено зміст навчальних планів і програм, запроваджено елементи модульно-рейтингової системи навчання. Викладачі ефективно використовують в навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційні технології в рамках експерименту за програмою Intel “Навчання для майбутнього”.

Значна увага у коледжі приділяється науково-дослідній роботі студентів та викладачів. За останні роки в коледжі проведено наукові та науково-практичні конференції з тем: “Шевченко – поет, художник, мислитель”, “Огієнко І. – вчений, мовознавець, богослов”, “Педагогічна практика як вирішальний чинник становлення майбутнього фахівця”, “Проблеми музично-естетичного виховання молоді на сучасному етапі”, “Розвиток та формування пізнавального інтересу у студентів шляхом запровадження на заняттях інтерактивних технологій та елементів кредитно-модульної системи”, “Наступність у навчально-виховній роботі суміжних ланок освіти: дошкільної та початкової”.

Завдяки високій якості навчального процесу, застосуванню ефективних освітніх технологій, висококваліфікованому кадровому потенціалу, випускників коледжу високо цінують у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації та у навчальних закладах, де вони працевлаштовуються.

Примеры дипломов Уманского гуманитарно-педагогического колледжа им. Т. Г. Шевченко

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

0 + 3 = ?