Техникум землеустройства ЖНАЕУ

Технікум землевпорядкування Житомирського національного агроекологічного університету – один з найстаріших аграрних навчальних закладів в Україні.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Житомире

___________________________________

Сьогодні Технікум землевпорядкування Житомирського національного агроекологічного університету – це вищий навчальний заклад І рівня акредитації, де створено всі необхідні умови для підготовки фахівців зі спеціальностей:

  • “Землевпорядкування”,
  • “Бухгалтерський облік”,
  • “Економіка підприємства”,
  • “Комерційна діяльність”.

На денній формі навчання здобувають освіту 300 студентів.

Для реалізації ступеневої підготовки фахівців технікум є структурним підрозділом ЖНАЕУ і входить до навчально-науково-виробничих комплексів Національного університету “Львівська політехніка”, Житомирського державного технологічного університету, Львівського та Білоцерківського державних аграрних університетів.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані досвідчені педагогічні працівники, які прагнуть не тільки дати студентам ґрунтові знання, а й сформувати в них творчі здібності, свідоме ставлення до своєї майбутньої професії.

До послуг студентів – бібліотека та читальний зал загальним фондом понад 50 тисяч примірників, 3 комп’ютерні класи на 27 дисплейних місць.

Творчі пошуки колективу знаходять відображення в науково-методичних та дослідницьких роботах викладачів і студентів, кращі з яких щороку експонуються на виставці в Лабораторії педагогічного досвіду і творчості молоді Науково-методичного центру аграрної освіти. 13 викладачів занесено до Книги Пошани виставки.

В технікумі проводиться змістовна виховна робота, організоване дозвілля студентів. Працюють гуртки за інтересами, велика увага приділяється розвитку художньої самодіяльності, творчих здібностей студентської молоді.

Результатом змістовної українознавчої роботи є створення в технікумі кімнати народознавства “Світлиця”. У ній зібрано зразки українського фольклору, вироби декоративно-ужиткового мистецтва, народознавчий і краєзнавчий матеріал.

Навчальний заклад, що в 1912 році прийняв на навчання перших 50 учнів, за роки своєї діяльності підготував близько 20 тисяч спеціалістів землевпорядного та економічного профілів.

Серед його випускників – відомі науковці і працівники різних державних установ, керівники науково-дослідних та проектних інститутів землеустрою, викладачі вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації, керівники обласних і районних органів влади, підприємств, банківських установ.

Примеры дипломов Техникума землеустройства ЖНАЕУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

2 + 0 = ?