Технічний коледж ТНТУ

Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Тернополе

___________________________________

Всі нормативно-директивні документи, які регламентують навчальний процес у коледжі, є у наявності і доводяться до відома педагогічного колективу на педрадах, виробничих нарадах з педпрацівниками і засіданнях циклових комісій.

Підвищення кваліфікації викладачів відбувається в Тернопільському інституті післядипломної освіти, в Тернопільському державному технічному університеті ім. І. Пулюя, в Тернопільському педагогічному університеті ім. Гнатюка, на підприємствах м. Тернополя та області. За останні три роки підвищили кваліфікацію за фахом 61% викладачів.

Навчально-матеріальна база коледжу відповідає вимогам навчальних планів і програм та санітарно-гігієнічним нормам і дозволяє у повному обсязі забезпечити підготовку фахівців. Матеріальна база комп’ютеризації навчального процесу постійно змінюється в якісному та кількісному виглядах.

Фінансова діяльність коледжу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів платного навчання, коштів від оренди приміщень (не за рахунок навчальної площі). Бюджетні асигнування використовуються за прямим призначенням.

Рівень фахової підготовки студентів всіх спеціальностей коледжу визначався шляхом аналізу звітної документації з виробничої практики, курсових і дипломних проектів, результатів виконання студентами випускних курсів комплексних кваліфікаційних завдань, відгуків керівників підприємств про молодих спеціалістів протягом 3 років.

Примеры дипломов Технического колледжа ТНТУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 1 = ?