Технический колледж НУ Львовская политехника

Коледж заснований на загальнодержавній власності України, є вищим закладом освіти І-ІІ рівнів акредитації. Технічний коледж акредитовано за статусом вищого закладу освіти І (першого) рівня. Відомча приналежність – Міністерство освіти і науки України.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Львове

___________________________________

Технічний коледж НУ “Львівська політехніка” здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “молодший спеціаліст” і “кваліфікований робітник”. Навчальний заклад було створено наказом Міністерства народної освіти УРСР №151 від 5.07. 1990 року з назвою – вище професійне училище – технічний коледж.

Статус коледжу навчальний заклад отримав у 1997 році (наказ Міністерства освіти України №312), у цьому ж році внесено до державного реєстру закладів освіти під назвою Львівський технічний коледж. У 2004 році Львівський технічний коледж перейменовано у Технічний коледж Національного університету “Львівська політехніка”.

У березні 1994 року вище професійне училище – технічний коледж увійшов до складу навчально-науково-виробничого комплексу “Галтек”, створеного на базі Державного університету “Львівська політехніка”.

Тісна співпраця з Львівською політехнікою дала можливість залучати до викладацької діяльності в коледжі викладацько-професорський склад університету, створити інтегровані навчальні плани з кожної спеціальності, що дало можливість випускникам коледжу продовжувати навчання на 2-3 курсах відповідних інститутів Національного університету “Львівська політехніка”.

Щорічно близько 40% випускників продовжують навчання у “Львівській політехніці” за скороченими освітньо-професійними програмами. Крім цього, для навчання студентів коледжу використовується матеріально-технічна, науково-методична база та бібліотечний фонд університету.

Предметом діяльності Технічного коледжу НУ “Львівська політехніка” є:

 • підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів “кваліфікований робітник”, “молодший спеціаліст”, “бакалавр”;
 • атестація педагогічних і науково-педагогічних працівників із встановленням і підтвердженням кваліфікаційних категорій;
 • підготовка молоді до незалежного зовнішнього тестування та вступу у вищі навчальні заклади;
 • навчально-методична, культурно-освітня, інформаційна, видавнича, спортивно-оздоровча діяльність;
 • фінансово-економічна, господарська, консультаційна, виробнича, торгово-закупівельна діяльність;
 • здійснення зовнішніх зв’язків, міжнародне співробітництво.

Види діяльності, що потребують попереднього отримання ліцензії (дозволу) здійснюються коледжем після отримання такої ліцензії.

Структурними підрозділами коледжу є:

 • відділення інформаційних технологій та комп’ютерної техніки;
 • відділення електроніки та комп’ютеризованих систем;
 • комерційне відділення;
 • відділення харчових технологій та інженерії (Ходорівське відділення);
 • підготовчі курси.

Відповідно до ліцензій АВ №363355 від 09.10. 2007р. і АВ №363356 від 09.10. 2007р коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами бакалавра за напрямом підготовки:

 • “Маркетинг”,
 • “Комерційна діяльність”

Коледж готує “молодших спеціалістів” зі спеціальностей:

 • “Бухгалтерський облік”,
 • “Комерційна діяльність”,
 • “Розробка програмного забезпечення”,
 • “Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв”,
 • “Електронна побутова апаратура”,
 • “Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем”,
 • “Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж”,
 • “Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів”,
 • “Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів”,
 • “Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів”,
 • “Виробництво м’ясних продуктів”.

Примеры дипломов Технического колледжа НУ Львовская политехника

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 3 = ?