Торгово-экономический колледж КНТЭУ

Торговельно-економічний коледж КНТЕУ – вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації.Основним завданням  коледжу  є задоволення суспільних та індивідуальних потреб міста Києва, Київської області у здобутті випускниками загальноосвітніх шкіл вищої освіти з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, а також подальшого їх навчання за ступеневою освітою “молодший спеціаліст-бакалавр”; “бакалавр-спеціаліст-магістр” та здобуття повної вищої освіти у КНТЕУ та інших ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Киеве

___________________________________

Місія коледжу – повсякденно збагачуючи зміст освіти на базі передових навчальних технологій, всебічної інформатизації, активно сприяти розвитку людського потенціалу на благо України.

З історичного минулого коледж запозичив найкращі науково-педагогічні здобутки і сьогодні це сучасний вищий навчальний заклад, що мобільно реагує на запити сьогодення, вміло опановує новітні підходи та методики.

Професійне викладання поєднується тут із доброзичливою атмосферою, а на студентів чекають захоплюючі лекції, чимало практики та цікавих зустрічей, змістовне дозвілля. Викладачі коледжу прагнуть не просто викласти студентам певний обсяг знань, а й виховати їх самостійними, творчими, професійно здатними особистостями, які швидко могли б пристосуватися до нових умов та бути конкурентноспроможними на ринку праці.

Матеріально-технічна база коледжу надає можливість повністю забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців. Викладання дисциплін проходить в аудиторіях, які забезпечені сучасним обладнанням, меблями, інвентарем. Спеціальні аудиторії повністю забезпечені комп’ютерами з цілодобовим підключенням до мережі Internet. Сучасна матеріально-технічна база коледжу дозволяє організувати на високому рівні не тільки навчальний процес, але й створити оптимальні умови для відпочинку викладачів і студентів.

Примеры дипломов Торгово-экономического колледжа КНТЭУ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

5 + 2 = ?