Шахтерский техникум ДонНУЭТ

Шахтарський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського має І рівень акредитації.Основною метою діяльності  технікуму є забезпечення потреб громадян України у здобутті вищої освіти з кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Шахтерске

___________________________________

З 1997 року технікум є структурним підрозділом ДонНУЕТ, що дозволяє нашим випускникам після закінчення технікуму продовжити навчання в університеті відразу на третьому курсі, а за заочною формою навчатись за місцем проживання завдяки функціонуванню консультаційного центру. Завдяки розвитку ступеневої освіти понад 1700 молодих фахівців, випускників технікуму, за цей час стали студентами університету, навчаючись як за повним, так і скороченим терміном та отримуючи диплом бакалавра, спеціаліста чи магістра.

Підготовка спеціалістів у технікумі ведеться за денною формою навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти; за заочною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти.

Шахтарський технікум ДонНУЕТ готує фахівців для багатьох сфер економіки України та Донецького краю: для фінансових, податкових, контрольно-ревізійних та інших служб державного та місцевого рівнів; для підприємництва, комерції, бізнесу; для підприємств торгівлі; для підприємств харчових та переробних виробництв.

За 46 років існування у технікумі підготовлено більше 20246 молодших спеціалістів, у тому числі з відзнакою – 8711.

Примеры дипломов Шахтерского техникума ДонНУЭТ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

У 2011 році технікум пройшов чергову акредитацію і має право на підготовку фахівців за спеціальностями:

  • “Бухгалтерський облік”;
  • “Товарознавство та комерційна діяльність”;
  • “Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок”.

4 + 4 = ?