Шахтерский педагогическое училище

Шахтарське педагогічне училище – вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації. Педагогічна практика є важливою ланкою в системі професійної підготовки майбутніх фахівців. Під час педагогічної практики відбувається формування професійної компетентності студентів, що передбачає перехід від теоретичних знань про професійну діяльність, професійні обов’язки до оволодіння необхідними педагогічними вміннями, сформованість професійно значущих якостей особистості.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Шахтерске

___________________________________

Головними завданнями педагогічної практики:

  • формування системи професійних знань, умінь, навичок, які необхідні майбутньому фахівцеві при виконанні своїх функцій;
  • оволодіння способами і тактикою спілкування, які забезпечують встановлення особистісно – орієнтованої взаємодії з дитиною, її батьками, колегами;
  • формування творчої професійної позиції в освітньому процесі;
  • розвиток здібностей добирати освітні технології, адекватні пріоритетним завданням навчально-виховної роботи;
  • формування культури педагогічної діяльності;
  • оволодіння засобами і методами діагностики особистості;
  • розвиток у студентів педагогічної рефлексії та потреби в самопізнанні й самовдосконаленні.

Всі види практики проводилися в умовах, максимально наближених до майбутньої професії з метою забезпечити єдність теоретичної підготовки студента з його практичною діяльністю в освітньо-виховних закладах. Як позитивний момент слід відзначити збільшення кількості студентів, які проходили безперервну педагогічну практику на місці майбутньої професії.

Примеры дипломов Шахтерского педагогического училища

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 6 = ?