Симферопольский автотранспортный техникум

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Симферополе

___________________________________

Сімферопольський автотранспортний технікум – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який готує молодших спеціалістів за такими спеціалізаціями:

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Обґрунтування потреби підготовки фахівців заявленої спеціальності. Автономна Республіка Крим характеризується розвитком курортної й туристичної сфер діяльності, а також розвитком малих і середніх підприємств з різними формами власності та видами діяльності. Розвиток сучасного суспільства нерозривно пов’язаний з його інфраструктурою. Спираючись на тенденції транспортного будівництва України, збільшення автомобільних перевезень, виникає потреба в забезпеченні транспортних підрозділів виробничих, будівельних та експлуатаційних підприємств у висококваліфікованих фахівцях з цих напрямів.

Підготовка спеціалістів у Сімферопольському автотранспортному технікумі адаптована до потреб ринку праці, тому що технікум протягом 77 років готує фахівців саме для даний галузі, СТО та підприємств малого бізнесу, які займаються вантажними та пасажирськими перевезеннями. Крім того технікум має постійні зв’язки з АТП, СТО з підготовці та перепідготовці фахівців даного напрямку.

Технікум має достатнє матеріально-технічне, навчальне-методичне забезпечення та кваліфікований кадровий склад. Як вищий учбовий заклад 1 рівня акредитації, він повністю виконує державні вимоги, пов’язані з одержанням неповної вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог молодшого спеціаліста.

Підготовка спеціалістів у Сімферопольському автотранспортному технікумі за заявленою спеціальністю, та враховуючи значний опит підготовки спеціалістів для цей галузі, буде більш адаптована до потреб ринку праці.

Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті

Обґрунтування потреби підготовки фахівців заявленої спеціальності.

Автономна Республіка Крим характеризується розвитком курортної й туристичної сфер діяльності, а також розвитком малих і середніх підприємств з різними формами власності та видами діяльності. Розвиток сучасного суспільства нерозривно пов’язаний з його інфраструктурою. Спираючись на тенденції транспортного будівництва України, збільшення автомобільних перевезень, виникає потреба в забезпеченні транспортних підрозділів виробничих, будівельних та експлуатаційних підприємств у висококваліфікованих фахівцях з цих напрямів.

АР Крим є одним з регіонів з найбільш насиченим автомобільним та тракторним парком і має велику кількість підприємств, що його обслуговують: автотранспортні підприємства (АТП), станції технічного обслуговування (СТО), організації, які мають транспортні відділи. Зростає кількість автомобілів іноземного та вітчизняного виробництва з сучасним електричним та електронним обладнанням, яке при обслуговуванні потребує висококваліфікованих спеціалістів.

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Основні напрями реалізації поставлених завдань:

  • Вивчення перспективних потреб регіону в молодших фахівцях зі спеціальності 5.091504 “Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж” та укладення прямих договорів, угод і контактів з фізичними та юридичними особами на підготовку фахівців;
  • Підвищення рівня гуманітарних знань студентів шляхом удосконалення навчальних планів і програм;
  • Підвищення кваліфікації викладачів технікуму на базі провідних закладів освіти України;
  • Підвищення рівня професійної підготовки студентів шляхом використання сучасних форм і методів навчання, комп’ютерних технологій навчання, методичного та матеріального забезпечення навчального процесу;
  • Розширення гуманітарної освіти студентів, поглиблення рівня знань з іноземної мови;
  • Підвищення культурного рівня студентів;
  • Здійснення спільної з Харківським Національним автомобільно-дорожнім університетом безперервної підготовки фахівців;
  • Вивчення процесу соціальної і професійної адаптації молодих фахівців у виробничих умовах, розробка та впровадження механізмів і засобів щодо поліпшення їх практичної та професійної підготовки.
Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Обґрунтування потреби підготовки фахівців заявленої спеціальності.

Автономна Республіка Крим характеризується розвитком курортної й туристичної сфер діяльності, а також розвитком малих і середніх підприємств з різними формами власності та видами діяльності. Розвиток сучасного суспільства нерозривно пов’язаний з його інфраструктурою. Спираючись на тенденції транспортного будівництва України, збільшення автомобільних перевезень, виникає потреба в забезпеченні транспортних підрозділів виробничих, будівельних та експлуатаційних підприємств у висококваліфікованих фахівцях з цих напрямів.

На сьогодення підготовка за спеціальністю 5.05070205 “Обслуговування і ремонт устаткування автомобілів і тракторів” в інших навчальних закладах І-ІІ рівня АР Крим не здійснюється. Сімферопольський автотранспортний технікум є одним з найстаріших навчальних закладів АР Крим. В 2007 році технікуму сповнилося 77 років зі дню заснування.

Підготовка спеціалістів у Сімферопольському автотранспортному технікумі адаптована до потреб ринку праці, тому що технікум протягом 77 років готує фахівців саме для даний галузі, СТО та підприємств малого бізнесу, які займаються вантажними та пасажирськими перевезеннями. Крім того технікум має постійні зв’язки з АТП, СТО з підготовці та перепідготовці фахівців даного напрямку.

Підготовка спеціалістів у Сімферопольському автотранспортному технікумі за заявленою спеціальністю, та враховуючи значний опит підготовки спеціалістів для цей галузі, буде більш адаптована до потреб ринку праці.

Примеры дипломов Симферопольского автотранспортного техникума

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

3 + 1 = ?