Ровенский колледж экономики и бизнеса

Державний вищий навчальний заклад “Рівненський коледж економіки та бізнесу” – вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації.Сьогодні у коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів за 6-ма спеціальностями, що ліцензовані та акредитовані за І освітньо-кваліфікаційним рівнем. Загальний ліцензований обсяг в коледжі становить 445 осіб.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Ровно

___________________________________

Рівненський коледж економіки та бізнесу здійснює підготовку фахівців на базі основної середньої і повної загальної освіти денної і заочної форми навчання та екстернату за рахунок коштів державного бюджету та коштів юридичних і фізичних осіб.

У коледжі розроблено концепцію діяльності навчального закладу згідно Закону України “Про освіту” та програми “Освіта – XXI століття”, вся діяльність здійснюється у відповідності з Конституцією України, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

Основними напрямками та завданнями коледжу є:

  • здійснення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, методичну діяльність;
  • забезпечення умов для оволодіння системою знань, формування соціальної зрілості, творчої особистості, виховання морально, психологічно і фізично здорового покоління, підготовленого до трудової діяльності, відданого своєму народу і Державі;
  • підготовка молодших спеціалістів за державним замовленням і угодами з підприємствами, організаціями, установами і фізичними особами, здатних працювати в умовах ринкових відносин;
  • вивчення кон’юнктури ринку праці з метою своєчасного реагування, забезпечення конкурентоспроможності фахівців;
  • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;
  • надання платних освітніх послуг;
  • виробничо-комерційна діяльність.

Примеры дипломов Ровенского колледжа экономики и бизнеса

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

0 + 7 = ?