Политико-правовой колледж АЛСКО

Основна мета Політико-правового коледжу “АЛСКО” – це підготовка сучасних фахівців з права, економіки та політики, які володіють високими професійними та інтелектуальними якостями, здатних очолити процеси економічних перетворень в Україні як сьогодні, так і в майбутньому

З моменту створення у 1992 році і по теперішній час діяльність коледжу на освітньому просторі створила імідж надійного навчального закладу із розвиненою системою ступеневої освіти, осередку еліти ділового світу, програми якого відповідають сучасним критеріям і стандартам державної та світової освіти.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Киеве

___________________________________

З огляду на реалізацію місії та основних завдань на сучасному етапі визначальними пріоритетами розвитку Коледжу є:

  • орієнтація на професійну підготовку середнього керівного складу;
  • запровадження та дотримання загальнодержавних та європейських стандартів підготовки фахівців-юристів;
  • розвиток і широке використання сучасних освітніх технологій, спрямованих на ефективне навчання студентів, їх безперервну фахову освіту;
  • посилення науково-дослідної та інформаційно-консультаційної діяльності у сфері права.

Коледж готує спеціалістів з напряму: 0304 “Право”, спеціальність 5.03040101 “Правознавство”.

Виробнича функція та предмет діяльності: “Правове регулювання господарської діяльності та кадрова служба у виконавчих органах влади”.

Передбачено денну та заочну форми навчання.

Спеціалізації:

  • юрист-економіст (господарсько-правова);
  • юрист-правозахисник (кримінально-правова);
  • юрист-політолог (організація, проведення та правова підтримка виборчих кампаній);
  • інформаційне право (інформаційні системи та Інтернет в юриспруденції, охорона високих технологій).

Термін навчання в коледжі – 3-4 роки. Програма вступних іспитів включає співбесіду і тестування: із української мови та тесту за фаховим спрямуванням.

Для абітурієнтів та старшокласників постійно працюють безкоштовні підготовчі курси. Зарахування до коледжу після підготовчих курсів – поза конкурсом.

Після успішного закінчення повного курсу навчання випускники коледжу отримують державний диплом про вищу освіту першого рівня акредитації (кваліфікація: юрист-молодший спеціаліст).

Примеры дипломов Политико-правового колледжа АЛСКО

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 2 = ?