Одесский технический колледж ОНАПТ

Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій – це один з найбільших навчальних закладів України, який вже відзначив своє 80-річчя.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Одессе

___________________________________

На даний момент в коледжі функціонують такі відділення:

  • технолого-економічне відділення;
  • відділення легкої промисловості;
  • електроно-холодильне відділення.
Технолого-економічне відділення

Готує молодших спеціалістів хлібопекарського, кондитерського і макаронного виробництва, та виробництва харчових концентратів, призначених для роботи у виробничих підрозділах переробних підприємств, госпрозрахункових, підрядних і орендних колективах на посадах керівника чи виконавця технологічних операцій процесу виробництва хлібобулочних, сухарних, бубличних, макаронних і кондитерських виробів.

Молодший спеціаліст з технологічного профілю готується для роботи на таких посадах: майстер виробничої діяльності, технік-технолог, технік-лаборант, начальник цеху, начальник зміни, інженер-технолог, контрольний майстер, інженер х якості, а також на робочих місцях: майстер-пекар, контролер готових виробів, майстер-кондитер.

Відділення легкої промисловості

Готує молодших спеціалістів, призначених для роботи на виробничих підприємствах легкої промисловості на первинних посадах технолога цеху, майстра цеху, контролера ВТК, а також інженерних посадах спеціалістів з вищою освітою, відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

Молодший спеціаліст з товарознавства та комерційної діяльності, призначений для роботи на підприємствах торгівлі, у сфері посередницьких послуг та в підрозділах збуту промислових та сільськогосподарських підприємств.

Електронно-холодильне відділення

Готує молодших спеціалістів холодильно-компресорних машин і установок, підготовлених для підприємницької, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської діяльності в галузі створення та експлуатації холодильних машин і установок.

Молодший спеціаліст призначений для роботи на промислових підприємствах, які використовують холод, які мають холодильно-компресорні машини і установки, системи кондиціювання повітря.

Молодший спеціаліст по обслуговуванню комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж готується для роботи по експлуатації, налагодженню, розробці комп’ютерних систем, обслуговуванню, створенню програмного забезпечення, створенню користувальних програм та їх впровадження.

Молодший спеціаліст призначається для роботи на державних підприємствах, в НДІ, науково-дослідних лабораторіях, на кафедрах вузів, в обчислювальних центрах, фірмах, банках, комерційних організаціях з різними формами власності на посаді молодшого спеціаліста з комп’ютерної інженерії.

Примеры дипломов Одесского технического колледжа ОНАПТ

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 1 = ?